Igangværende projekter

Samarbejde med Maria Nilsson, læge i Psykiatrisk Center Ballerup om hendes ph.d. projekt: "Psychopathological differences between Aspergers syndrome and schizotypal disorder in an adult sample."

Læs mere om projektet her

Træning i at takle teenageårene -
seksualundervisning for unge med en autismespektrumsforstyrrelse 

Center for Autisme har med støtte fra Sofiefonden og Birger Christensens Fond gennemført et studie, hvor vi har afprøvet effekten af et standardiseret seksualundervisningsmateriale, på teenagere med en autismespektrumsforstyrrelse.

 

Læs nærmere om projektet her

 

Inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

Center for Autisme har fra Sofiefonden modtaget økonomisk støtte til gennemførelsen af et studie, der kan belyse skoleerfaringer hos unge med en autismespektrumsforstyrrelse.

 

Læs nærmere om projektet her.

 

ScanBrit forskningsprojekt om diætintervention hos børn med en autismespektrumsforstyrrelse

Formål
At undersøge effekten af en kasein- og glutenfri diæt på børn med en autismespektrumsforstyrrelse. I projektet indgår 72 børn i alderen 4-11 år.

 

Samarbejdspartnere
National Centre for Reading Education and Research, University of Stavanger, Norway
Department of Paediatric Research, National Hospital, Oslo, Norway
Autism Research Unit, University of Sunderland, Sunderland, United Kingdom

 

Læs nærmere om projektet her.

 

Center for Autismes forskningsdatabase

Formål
Center for Autisme har siden 1994 foretaget (pædagogisk-)psykologiske undersøgelser af personer henvist med mistanke om en autismespektrumsforstyrrelse. Her er der blevet foretaget internationalt standardiserede og validerede psykologiske redskaber, og på denne baggrund er der gennem en lang årrække blevet indsamlet værdifulde oplysninger om personer med autismespektrumsforstyrrelser, fx symptomer, diagnoser før og efter undersøgelsen, IQ, adfærdsproblemer mv.

 

Center for Autisme besluttede derfor i 1999 at indtaste disse oplysninger anonymiseret i databaser, således at der kan blive lavet statistiske analyser, som kan være med til at belyse væsentlige aspekter af personer med autismespektrumsforstyrrelser. Databaserne bliver løbende opdateret og kvalitetskontrolleret, hvorefter analyserne anvendes på konferencer, kurser og i artikler. Samtidigt kan disse grundoplysninger afføde nye forskningsprojekter.

 

Læs nærmere om projektet her.

Kontakt os

 

Lennart Pedersen, chefpsykolog, afdelingsleder
e-mail: lpe@centerforautisme.dk

 

Karen Bøtkjær, psykolog

e-mail: kab@centerforautisme.dk

 

Jens Christiansen, psykolog, ph.d. og post doc
e-mail: jec@centerforautisme.dk

Login