Overordnet formål med FUA

  • At definere og skabe rammerne for, at forsknings- og udviklingsprojekter kan realiseres inden for Center for Autismes rammer og i samarbejde med eksterne partnere i ind- såvel som udland.

 

  • At lede fagligt udvalg og yde rådgivning til centerleder og de enkelte afdelingsledere i forhold til at udvikle et højt fagligt niveau samt kvalitetssikring af Center for Autismes ydelser og aktiviteter.

Kontakt os

 

Lennart Pedersen, chefpsykolog, afdelingsleder
e-mail: lpe@centerforautisme.dk

 

Karen Bøtkjær, psykolog

e-mail: kab@centerforautisme.dk

 

Jens Christiansen, psykolog, ph.d. og post doc
e-mail: jec@centerforautisme.dk

Login