Telefonrådgivning for forældre og/eller andre pårørende

Når man har et barn med autisme eller Aspergers syndrom eller på anden måde er pårørende, kan man ofte have behov for kvalificeret vejledning.


For at imødekomme dette behov tilbyder vi gratis telefonrådgivning og -vejledning til forældre eller pårørende. Det er Center for Autismes interne faglige medarbejdere, som varetager rådgivningen.

 

Henvendelserne kan typisk dreje sig om spørgsmål om eller mistanke til diagnose, skoleplacering, behandlingsstrategier, søskenderelationer mv.

Formålet med denne rådgivning er at bibringe forældrene/den pårørende viden om principper og metoder til, hvordan de bedst kan støtte det handicappede barn/den unge.

Telefontid:
Der er telefonrådgivning hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på tlf.: 44 98 23 55.
Dog lukket ifm. skolernes hovedferier.

Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge, de er kommet ind.

I fald du ikke er blevet kontaktet inden kl. 15, vil du blive ringet op dagen efter eller efterfølgende tirsdag.

De spørgsmål, Center for Autisme kan besvare, er primært af pædagogisk og psykologisk art. Spørgsmål vedrørende sociale forhold, serviceloven mv. henviser vi til 
Landsforeningen Autisme og deres telefonrådgivning ved socialrådgiver Ulla Kjertelefon[1].png.

Login