Undersøgelser

Center for Autisme foretager psykologiske undersøgelser af personer i alle aldre; fra småbørn til skolebørn, unge og voksne, som formodes at have autismespektrums-forstyrrelse (ASF). Vi tilbyder forskellige slags undersøgelser, hvor formålene kan være en diagnostisk afklaring, en revurdering af diagnose og/eller funktionsniveau eller afdækning af det sproglige forståelsesniveau. I den enkelte undersøgelse indgår ofte beskrivelse af, hvilke indsatser og/eller støtteforanstaltninger der skal foretages, samt udarbejdelse af handleplaner for uddannelse eller job.

 

Kommuner, institutioner etc. er typiske rekvirenter af psykologiske undersøgelser, men alle kan rekvirere en undersøgelse, blot der er bindende betalingstilsagn. Det er vigtigt, at der udarbejdes et klart formål med undersøgelsen.

 

Læs nærmere om de enkelte undersøgelser i menuen til venstre.

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Lene Møller, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36 / e-mail: lmo@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 / e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01 / vne@centerforautisme.dk
Ventetid på undersøgelser

Der er p.t. ca. 2½ måneds ventetid på undersøgelser.

 

Kontakt afdelingssekretær Lene Møller

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login