Kursuskalender

Tryk på kurset for at læse mere eller for tilmelding  

Kursus om piger med en ASF diagnose

Hvad skal vi særligt være opmærksomme på i forhold til piger med autisme, hvordan kan vi forstå deres verden og hvad kan være hjælpsomt i forhold til deres personlige og sociale udvikling? Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Det kan have fatale følger for pigerne og deres omgivelser, da de ikke får den rette støtte og forståelse. Vi ser ofte at pigerne får andre ledsagende psykiske forstyrrelser i form af spiseforstyrrelser, angst og depression. Det kan være svært at afdække de social -kommunikative vanskeligheder, da pigerne ofte udvikler evnen til at imitere andres adfærd. 

12. oktober 2017

 

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelser - for bedsteforældre og andre pårørende
At give bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en grundlæggende information om handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis.
31. oktober 2017

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

Formålet er at give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber.

16.-17. november 2017 

 

ComFor

Formået er at kvalificere deltagerne i anvendelse af ComFor testen, analyse af testresultater samt vurdering af relevant kommunikationsform og intervention. 

30. november - 1. december 2017

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R)

At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R. ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV- og ICD-10-kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

6.-7. december 2017 + 26. februar 2018

 

Søskendekursus - for søskende i alderen 8-12 år til børn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

Når der er et barn med autisme i familien, kan det medføre, at søskende føler sig overset. Samtidig kan det være svært at forstå den autistiske adfærd hos deres bror eller søster.
Dette søskendekursus har som sit primære formål at give søskende til børn med autisme mulighed for at møde andre jævnaldrende søskende i samme situation og dele tanker, følelser og erfaringer. Endelig vil der være fokus på nogle af de vanskeligheder, man som søskende til en person med autisme kan opleve, f.eks. konflikt med søskende, forhold til kammerater m.m.
Forældremøde 6. februar 2018 + start 1. marts 2018 (se flere datoer under kurset)

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

Formålet er at give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber.

15.-16. marts 2018 

  

Grundkursus om voksne med autisme for fagpersoner i voksenpsykiatrien

At give deltagerne en grundlæggende viden om den autistiske funktionsforstyrrelse og dens udtryksformer i voksenalderen, herunder differentialdiagnostiske overvejelser og komorbide tilstande. Desuden formidling af viden om principper for samtale og behandling af voksne med autisme, samt om de mest benyttede evalueringsredskaber til diagnostisk afklaring. Der vil blive taget udgangspunkt i forskningen samt undersøgernes kliniske erfaring med voksne på Center for Autisme.
30. maj 2018

  

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

12.-14. juni 2018 (+ opfølgningsdage)

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Lene Møller, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lmo@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

 

 


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Lene Møller, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lmo@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login