Arbejdsevneafklaring, ekstern

 

Målgruppe

Ekstern arbejdsevneafklaring henvender sig primært til borgere, som er parat til at starte i praktik i en virksomhed.

 

 

Formål
At afklare arbejdsevne ift. uddannelse og arbejdsmarked med henblik på at bringe borger nærmere beskæftigelse.

 

Mål
Afdække og beskrive borgers ressourcer, udfordringer, støttebehov og skånehensyn, der må tages højde for med henblik på, at hun/han kan komme på arbejdsmarkedet og fastholdes der.

 

Indhold

 

Samtaler med erhvervskonsulent
Erhvervskonsulent tilknyttes fra opstart, og et antal samtaler finder sted på Center for Autisme med henblik på, at erhvervskonsulenten skal lære borger bedst muligt at kende, inden han/hun kommer ud i en praktik. I samtalerne vil der også være opmærksomhed på justering af forventninger. Der ydes støtte og vejledning til realistiske valg på baggrund af styrker/udfordringer.

 

Praktik

Når erhvervskonsulenten har fundet en arbejdsplads, der i så høj grad som muligt kan tilgodese deltagers behov og ønsker, aftales besøg på virksomhed.

 

Virksomheden introduceres til borger og omvendt. Arbejdspladsen informeres om de støttebehov/skånehensyn, der er kendte. Arbejdstider og opgaver aftales samt evt. andre rammer f.eks. afholdelse af pauser. Hvis/når aftale kommer på plads, udarbejdes praktikplan, og opstart aftales.

 

Erhvervskonsulent besøger deltager på arbejdspladsen efter aftale med henblik på at lave opfølgning, justere og tilpasse.

   

Statusmøde

1-2 uger inden forløbets udløb, afholdes der et statusmøde på Center for Autisme, hvor forløbet evalueres. Her tages der også stilling til, hvorvidt der er grundlag for en forlængelse af praktikken.

 

Statusrapport

En uge inden statusmødet modtager sagsbehandler en statusrapport på borgerens forløb. Den indeholder foreløbige observationer ift. borgerens arbejdsevne, beskrivelse af de støttebehov og skånehensyn borgeren har haft brug for i forløbet og forslag til målsætninger i det videre arbejde med at bringe borgeren tættere på afklaring ift. arbejdsevne og/eller beskæftigelse. Som udgangspunkt udarbejdes rapporten i Erhvervscenterets egen skabelon og efter afdelingens standard (eks. kan fremsendes). Mod tillæg kan den afsluttende rapport skrives i en af kommunen valgt skabelon og standard.

 

Rammer
Timeforbrug og transport beregnes.

  

Opstart
Når bevilling foreligger, aftales opstartsdato.

 

Tilkøb

  • Undersøgelse af eksekutive funktioner og tilpasningsfærdigheder, samtaler/psykoedukation, sanseudredning.

  • Yderligere erhvervsafklaring: Evt. forlængelse kan fokusere på en erhvervsafklaring/brancheafklaring ift. muligheder på arbejdsmarkedet, hvilken type beskæftigelse der kan tilgodese de afdækkede behov og hensyn samt bedst muligt opfylde deltagers ønsker.

 

Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

 

 

 

 

Spørgsmål vedr. ERHVERVSRETTEDE FORLØB, JOB OG PRAKTIK:

 

BENNY AHLQVIST, faglig koordinator
tlf.: 2925 3141

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

SUSANNE RYSBJERG, områdechef
tlf.: 2634 8899

e-mail: sry@incita.dk

Login