Erhvervs- og uddannelsesmentor

Indsatsen retter sig primært mod borgere med en autismediagnose tilknyttet jobcentrene, men kan også leveres til borgere med behov for støtte efter Lov om Social Service.

Det kan være borgere, som er sårbare af forskellige grunde og udfordrede ift. at bevæge sig ud. Jobcentrene kan derfor have vanskeligt ved at hjælpe borgeren videre fx med en afklaring ift. arbejdsmarkedet.

Mentor kan møde borger i eget hjem, arbejde med at etablere en relation med evt. at motivere til aktivitet og samtidig afdække borgerens funktionsniveau bl.a. ved hjælp af relevante undersøgelser (BRIEF, ABAS). Disse samt Sanseprofil kan tilkøbes ekstra.

  • At komme op og afsted om morgenen
  • Struktur på hverdagen evt. i samarbejde med støtte- og kontaktperson/hjemmevejleder
  • Sociale udfordringer fx at kunne henvende sig til andre
  • Få opbygget selvværd og tro på sig selv, hvilket øger muligheden for at magte at begynde aktiviteter. Vejlede og støtte til at påbegynde job eller uddannelse, evt. kunne færdiggøre uddannelse, herunder evt. struktur

Undersøgelse af eksekutive funktioner og tilpasningsfærdigheder samt Sensorisk profil kan tilkøbes.


Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

Spørgsmål vedr. ERHVERVSRETTEDE FORLØB, JOB OG PRAKTIK:

 

BENNY AHLQVIST, faglig koordinator
tlf.: 2925 3141

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

SUSANNE RYSBJERG, områdechef
tlf.: 2634 8899

e-mail: sry@incita.dk

Login