Psykoedukativt samtaleforløb (mestringssamtaler)

Psykoedukativt samtaleforløb, mestringssamtaler, støttende og guidende samtaler og supervision til fagfolk

 

Kan tilbydes som indledende i forhold til intern eller ekstern arbejdsevne afklaring.

Samtaleforløbene kan være relevante både for borgere, som skønnes at være langt fra uddannelse og arbejdsmarked eller som har behov for en ekstra pædagogisk indsats for at kunne gennemføre et uddannelses- eller arbejdsafklaringsforløb.

 

Forløbene kan med fordel tage udgangspunkt i en undersøgelse af eksekutive funktioner (BRIEF) og tilpasningsfærdigheder (ABAS) efter aftale med kommunen.

 

Målene varierer alt efter, hvilke udfordringer den enkelte deltager har - fx:

Psykoedukative samtaleforløb i forhold til personlige udfordringer relateret til uddannelse eller job, og/eller målrettede samtaler i forhold til arbejdsmarkedet generelt. Fokus vil være på, hvad der skal til af sociale redskaber og mestringsstrategier, for at borgeren kan magte at være på en arbejdsplads.

 

Forløbet foregår som udgangspunkt på Center for Autisme i Herlev, men kan finde sted i deltagerens hjem, på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet mod tillæg til transport.

Støtten er ikke sammenlignelig med praktisk støtte i eget hjem (§85).

 

Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

Spørgsmål vedr. ERHVERVSRETTEDE FORLØB, JOB OG PRAKTIK:

 

BENNY AHLQVIST, faglig koordinator
tlf.: 2925 3141

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

SUSANNE RYSBJERG, områdechef
tlf.: 2634 8899

e-mail: sry@incita.dk

Login