Faglige artikler

2019    Pathological Demand Avoidance. Her kan du læse om hvordan CfA forholder sig til fænomenet patologisk krav afvisning

 

2019    Interview fra tidsskriftet Danske Kommuner, hvor Center for autisme giver deres bud på hvorfor der ses en stigning i antallet af børn med autisme

 

2011    De særlige piger med autismespektrumsforstyrrelser - artikel redegører og diskuterer den stigende opmærksomhed på piger med autismespektrumsforstyrrelse.

 

2011    Teis har fået succes og ambitioner - artikel om et vellykket forløb med STU på Center for Autisme.

 

2010    Artikel til Autismebladet 2010 nr. 1 om ADOS/ADI-R, skrevet af Lennart Pedersen, Center for Autisme

 

2010    Autisme og seksualitet - bidrag til bogen Sex, kærlighed og autisme - Af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi.

 

2010    Artikel om leg - Talehøre pædagog Maria Vedel giver i denne artikel råd og vejledning om leg.

 

2009    Lyt til forældrene - artikel af Demetrious Haracopos, tidl. centerleder for Center for Autisme.

 

2005    Unge med autismespektrumsforstyrrelse - en artikel om problemer og udfordringer i behandlingsarbejdet skrevet af Centerleder Marianne Trenkred Lyckow på Center for Autisme og Lennart Pedersen psykolog og specialist i børneneuropsykologi.(Autismebladet 2, 2005)

 

2004    Autismespektrumtilstande i en retslig kontekst - Artiklen giver en oversigt samt erfaring fra klinisk praksis.(Autismebladet 2004).

 

2004    ABA kontra TEACCH - Formålet med denne artikel er, at redegøre for de styrker og svagheder, der karakteriserer ABA som behandlingsform.

 

2003    Interview med Catherine Lord leder af University of Michigan Autism and Communication Disorders Center - Cathrine Lord er en anerkendt forsker, hvis speciale er yngre børn med autisme.(Autismebladet 3, 2003).

 

2002    Etablering af bofællesskaber for unge - Rapport fra en forældregruppe..

 

2002    Når børn påtager sig forældrerollen - artikel af Helle Juhl i Femina.  

 

2001    Blind for andres sind - af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi (Liv og Krop nr. 4, 2001)

 

2000    De grundlæggende psykologiske forstyrrelser - artikel af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi og Demetrious Haracopos, tidl. centerleder for Center for Autisme..(Fra bogen: Aspergers syndrom - fra diagnose til behandling).

 

2000     Forskningsprojekt om arvelige faktorer - Artikel af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi.

 

2000    Hvad siger de unge selv? - kapitel af Demetrious Haracopos, tidl. centerleder for Center for Autisme. (Fra bogen: Aspergers syndrom - fra diagnose til behandling).

 

2000    Når søster er i centrum - artikel om børn med handicappede søskende og deres kamp om opmærksomhed. 

 

1999     Alternativ behandling ved autisme - I denne artikel af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi omtales og redegøres for fire forskellige "alternative behandlingsformer" der tilbydes til børn med autisme. (Autismebladet 3, 1999).

 

1998    Diagnostisk afgrænsning - artikel af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi omhandlende diagnostisk afgrænsning mellem autisme-Asperger Syndrom set i voksenpsykiatrisk lys.(Autismebladet 3, 1998).

 

1997    Autisme og seksualitet 

 

1997   Om tegn til tale til børn med autisme artikel af tale-høre pædagog Maria Vedel. 

 

1997    De grundlæggende psykologiske forstyrrelser. 

 

1996    En voksentilværelse med et socialt udviklingshandicap - udsnit fra bogen: Status på gårde - et hjem for unge med autisme Ny Allerødgård 1982-1994.( Parentes, København)

 

1992    Om tuberøs sclerose og autisme -artikel af Demetrious Haracopos, tidl. centerleder for Center for Autisme.

 

1992    Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser - artikel af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi og Demetrious Haracopos, tidl. centerleder for Center for Autisme. (Autisme i Danmark 1992, SIKON)

 

 

Login