Behandling/intervention

 

Alternativ behandling ved autisme - I denne artikel af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi omtales og redegøres for fire forskellige "alternative behandlingsformer" der tilbydes til børn med autisme. (Autismebladet 3, 1999)

 

Om tegn til tale til børn med autisme artikel af tale-høre pædagog Maria Vedel

 

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser - artikel af Lennart Pedersen, psykolog og specialist i børneneuropsykologi og Demetrious Haracopos, tidl. centerleder for Center for Autisme. (Autisme i Danmark 1990, SIKON)

 

Unge med autismespektrumsforstyrrelse - en artikel om problemer og udfordringer i behandlingsarbejdet skrevet af Centerleder Marianne Trenkred Lyckow på Center for Autisme og Lennart Pedersen psykolog og specialist i børneneuropsykologi.(Autismebladet 2, 2005)

Login