Faglige artikler - Debatter

 

ABA kontra TEACCH - Formålet med denne artikel er, at redegøre for de styrker og svagheder, der karakteriserer ABA som behandlingsform (2004)

 

 

Autismespektrumtilstande i en retslig kontekst - Artiklen giver en oversigt samt erfaring fra klinisk praksis

 

 

Interview med Catherine Lord leder af University of Michigan Autism and Communication Disorders Center - Cathrine Lord er en anerkendt forsker, hvis speciale er yngre børn med autisme.(Autismebladet 3, 2003)

Login