National Autisme Plan

 

Alle forældre ønsker, at deres barn er normalt. Det at opdage, at ens barn har funktionsnedsættelse, kan være en traumatisk oplevelse hos forældre. Rapporterne her beskriver kvalitetstilbud til mennesker med autismespektrumsforstyrrelse. Her fokuseres på behovet for at højne standarden af indsats over for børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelse inden for områderne sundhed, uddannelse og social service.

 

Autisme Plan er resultatet af en fælles indsats mellem forældre og fagfolk og blev udarbejdet i 2006/2007. Lovgivningen har ændret sig siden udgivelsen, men indholdet er stadig relevant.

 

 

Læs rapporterne her:

 

Lovgivning

Opsporing

Småbørn

Skolealderen

Ungdom

Voksne-ældre

En sammenfatning

 

Login