Undervisningsvideoer

I filmen følger man nogle børn i alderen 2-6 år, som alle har diagnosen autisme. Man oplever børnenes glæder og frustrationer og hører fra forældre og fagfolk om de erfaringer, de har gjort sig med opdragelsen af det lille barn med autisme. Der vises eksempler på pædagogiske metoder, der i dag anvendes for at fremme og støtte børnenes udvikling og kompetence inden for områder som kommunikation, leg og social adfærd. Filmen viser, hvordan forældre anvender disse metoder, og hvordan man arbejder i en specialbørnehave for børn med autisme.

 

 

 

 

 

 

 

ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og en fælles betegnelse for diagnoser som Aspergers syndrom, infantil autisme og atypisk autisme - pædagogikken er grundlæggende den samme. I skolealderen har disse elever både behov for faglig indlæring og behov for at styrke deres kompetencer inden for kommunikation og socialt samspil.

I filmen vises mange forskellige eksempler på en specialundervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Målgruppen er lærere og pædagoger, men også forældre kan her få større forståelse for normaltbegavede børn med ASF. 4 film á 10 min. fra specialklasser og enkeltintegration:

Login