Overordnet formål med FUA

  • At definere og skabe rammerne for, at forsknings- og udviklingsprojekter kan realiseres inden for Center for Autismes rammer og i samarbejde med eksterne partnere i ind- såvel som udland.

 

  • At lede fagligt udvalg og yde rådgivning til centerleder og de enkelte afdelingsledere i forhold til at udvikle et højt fagligt niveau samt kvalitetssikring af Center for Autismes ydelser og aktiviteter.
Login