Specifikke målområder, som FUA arbejder med

1. At holde sig opdateret på den nyeste viden inden for autismeområdet og

formidle det til personalet på Center for Autisme

 

2. At udvikle en rammemodel for medarbejdernes faglige udvikling samt

kvalitetssikring af aktiviteterne

 

3. At etablere og indgå i faglige netværk på udenlandsk og dansk område

 

4. At etablere konkrete forsknings- og udviklingsprojekter og ud fra disse

formidle erfaringer, forskningsresultater og viden til andre aktører

Kontakt os

 

Jens Christiansen, afdelingsleder for forskning og udvikling

e-mail: jec@centerforautisme.dk

Login