Forsknings- & udviklingsafdelingen

Center for Autisme er godkendt som en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende formål.

 

Eventuelt økonomisk overskud skal gå til iværksættelse af forsknings- og udviklings-projekter til gavn for personer med autisme, deres pårørende og fagfolk inden for området.

 

Vores økonomiske grundlag og ansatte

Vores arbejde finansieres af Center for Autismes overskud og ved fondsmidler.

 

For nærværende varetages vores forskning af følgende fagpersoner, som ved siden af dette arbejde også varetager andre kliniske opgaver i centret:

  • Jens Christiansen, fagansvarlig for forskning og udvikling på Center for autisme
  • Lennart Pedersen, faglig supervisor

Vores samarbejder med og superviseres af Dr. Catherine Lord, Director of Institute for Brain Development at New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical College and Columbia University Medical Center.

 

Kontakt os

 

Jens Christiansenfagansvarlig for forskning og udvikling

e-mail: jec@centerforautisme.dk

Login