Igangværende projekter

Afprøvning af Adapted Autism Diagnostic Observation Schedule (A-ADOS) i en dansk klinisk kontekst.

 

A-ADOS er et nyt standardiseret diagnostisk redskab til brug for unge/voksne med svær grad af udviklingshæmning/mental retardering. Det er endnu ikke publiceret, men under udvikling af Western Psychological Services (WPS), USA. Testen er indtil videre kun blevet tilgængelig for forskning og Center for Autisme har fået tilladelse til at erhverve testen og afprøve den i en dansk klinisk sammenhæng, dvs. i forbindelse med vores egne udredninger af unge/voksne med svær mental retardering.

 

Læs nærmere om projektet her

 

Inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

Center for Autisme har fra Sofiefonden modtaget økonomisk støtte til gennemførelsen af et studie, der kan belyse skoleerfaringer hos unge med en autismespektrumsforstyrrelse.

 

Læs nærmere om projektet her.

 

Center for Autismes forskningsdatabase

Formål

Center for Autisme har siden 1994 foretaget (pædagogisk-)psykologiske undersøgelser af personer henvist med mistanke om en autismespektrumsforstyrrelse. Her er der blevet foretaget internationalt standardiserede og validerede psykologiske redskaber, og på denne baggrund er der gennem en lang årrække blevet indsamlet værdifulde oplysninger om personer med autismespektrumsforstyrrelser, fx symptomer, diagnoser før og efter undersøgelsen, IQ, adfærdsproblemer mv.

 

Center for Autisme besluttede derfor i 1999 at indtaste disse oplysninger anonymiseret i databaser, således at der kan blive lavet statistiske analyser, som kan være med til at belyse væsentlige aspekter af personer med autismespektrumsforstyrrelser. Databaserne bliver løbende opdateret og kvalitetskontrolleret, hvorefter analyserne anvendes på konferencer, kurser og i artikler. Samtidigt kan disse grundoplysninger afføde nye forskningsprojekter.

 

Læs nærmere om projektet her

 

Samarbejde med Sofie Boldsen, cand. mag. i psykologi og filosofi, om ph.d.-projektet: ”Autistisk socialitet: Unge med autismes oplevelse og praktisering af socialt samvær”

 

På trods af at forstyrrelser i det sociale domæne er et gennemgående træk hos mennesker med autismespektrumdiagnoser, har vi meget lidt viden om mennesker med autismes egen erfaring af at indtræde i sociale situationer og relationer. Ved at undersøge unge med autismes oplevelser af og perspektiver på socialt samvær, bidrager ph.d.-projektet med ny viden, der er væsentlig i forhold til at kunne tilrettelægge sociale tilbud for unge med autisme på den bedst mulige måde.

 

Læs mere her

Kontakt os

 

Jens Christiansen, afdelingsleder for forskning og udvikling

e-mail: jec@centerforautisme.dk

Login