Overordnet formål

  • At skabe rammerne for, at forsknings- og udviklingsprojekter kan realiseres på Center for Autisme samt i samarbejde med eksterne partnere fra ind- såvel som udland. 
  • At lede Center for Autismes interne faglige udvalg og yde rådgivning til centerleder og de enkelte afdelingsledere i forhold til at udvikle et højt fagligt niveau samt kvalitetssikring af Center for Autismes ydelser og aktiviteter.

Kontakt os

 

Jens Christiansenfagansvarlig for forskning og udvikling

e-mail: jec@centerforautisme.dk

Login