Specifikke målområder, som FUA arbejder med

1. At holde sig opdateret på den nyeste viden inden for autismeområdet og

formidle det til personalet på Center for Autisme

 

2. At udvikle en rammemodel for medarbejdernes faglige udvikling samt

kvalitetssikring af aktiviteterne

 

3. At etablere og indgå i faglige netværk på udenlandsk og dansk område

 

4. At etablere konkrete forsknings- og udviklingsprojekter og ud fra disse

formidle erfaringer, forskningsresultater og viden til andre aktører

 

Dansk netværk for autismeforskere (Danish Network for Autism Researchers)

Dansk netværk for autismeforskere er et netværk for personer, der arbejder med forskning inden for autismeområdet. Formålet er at udveksle erfaringer, sparre omkring konkrete projekter, skabe grobund for samarbejde og nye projekter inden for området samt at understøtte den fortsatte udvikling som forsker. På den vis er netværket med til at styrke autismeforskningen i Danmark, herunder at gøre det lettere for nye at komme i gang med autismeforskning. På sigt kan et formål også være at få skabt mere synlighed omkring autismeforskning i Danmark.

 

For mere information klik her

Kontakt os

 

Jens Christiansen, afdelingsleder for forskning og udvikling

e-mail: jec@centerforautisme.dk

Login