Center for Autisme har nu ledige pladser på vores Kunst- og tegnefilmsværksted

 

Dagtilbud som Samværs-og aktivitetstilbud § 104/103 eller som opkvalificering eller kompetenceforløb

Værkstedet er til unge/voksne, som har en autismespektrumsforstyrrelse/Aspergers syndrom og som kan lide at være kreativ. Tilbuddet er et værksted, hvor der er fokus på kreativ og personlig udvikling, oplevelser og samvær.


Formålet med værkstedet er at tilbyde aktiviteter og oplevelser, der kan udvikle deltagerens sociale og kreative færdigheder.
Vores udgangspunkt er, at deltagerne får mulighed for at få en større selvindsigt, et bedre selvværd og en god selvtillid igennem meningsfulde aktiviteter.

Der er mulighed for at møde andre unge, som deltageren kan spejle sig i og få gode og positive oplevelser.
Vi lægger vægt på en anerkendende pædagogik med respekt og forståelse for den enkelte. Vi gør meget ud af, at der er en god og uformel stemning, hvor man kan grine og hygge sammen i et trygt fælleskab. Hvor der er mulighed for at fremme samvær og fælleskab i gruppen samt opbygge venskaber og netværk.

Fælles for de kreative aktiviteter er, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes motivation og evner samt niveau ud fra "learning by doing" princippet.
I arbejdet med det kunstneriske udtryk vægtes kunsten både som et pædagogisk redskab og som et selvstændigt udtryk. Der arbejdes derudover ud fra teorien om ”Det fælles tredje”, hvor man bruger den kreative aktivitet som en mulighed for at træne, lære og vedligeholde de kommunikative og sociale kompetencer.

Vi tilbyder aktiviteter inden for:

  • Billedkunst
  • Kunsthåndværk. Her arbejdes med forskellige materialer
  • Tegneserie/Tegning
  • Film- og filmbearbejdning
  • Foto- og fotobearbejdning

Værkstedet er åbent fra kl. 9:00 til 14:00 alle ugens dage.

Særligt for unge, som er i ressource/opkvalificeringsforløb
Gennem samvær, aktiviteter og oplevelser sigtes bl.a. mod, at de unge bliver mere afklarede omkring deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.
Den unge gives rum og mulighed for at afprøve og eksperimentere med det formål at udvikle sig personligt.
Endvidere arbejdes der med at skabe egen identitet og på, at de unge i højere grad opnår større selvstændighed.
I forløbet er der samarbejde med vores erhvervskonsulenter med henblik på at komme ud i praktik og afprøves i forhold til arbejdsmarkedsparathed.
Der arbejdes ud fra tydelige mål i handleplan, og der udarbejdes progressionsrapport i forhold til stillede mål i forløbet. 

 

Kontakt Benny Ahlqvist for mere information

 

Kontakt os

Spørgsmål vedr. JOB OG UDDANNELSE:

SOLVEIJ STEEN, afdelingsleder
tlf.: 40 22 90 73 / e-mail: sos@centerforautisme.dk

 

BENTE LARSEN JOHNSEN, afdelingssekretær
tlf.: 52 51 41 07 / e-mail: blj@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Bente)

 

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

BENNY AHLQVIST, afdelingsleder
tlf: 29 25 31 41 / e-mail: 

 

 

 


 

 

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):


ANN GJETRANG
, afdelingsleder
tlf.: 23 38 38 95  
e-mail: ann@centerforautisme.dk

 

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 78 10 04 35 /30 70 81 85
e-mail: lac@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Lene)

 

Pris og henvisning

STU: kontakt Lene Abelsen Cortzen

 

Øvrige spørgsmål vedrørende henvisninger og priser, kontakt Bente Larsen Johnsen

Login