Dag aktivitetstilbud § 104

 

Tilbyde unge/voksne med en neuroudviklingsforstyrrelse en meningsfuld og udfordrende dagligdag med meningsfulde aktiviteter, med mulighed for personlig udvikling og socialt samvær med ligesindede, i tydelige og strukturerede rammer.     
                                                                                                                     

De unges funktionsniveau og deres tilpasningsfærdigheder samt evnen til at fungere selvstændigt, er vigtige elementer i deres hverdag, og i forhold til deres behov for hjælp og støtte. Funktionsniveauet afhænger i høj grad af, hvilken støtte og træning de får igennemlivet med henblik på at kompensere for deres vanskeligheder og med henblik på at den enkelte kan opnå en så høj grad af selvstændighed som muligt. 

Tilbuddet tilbyder aktiviteter, der ud over at give deltagerne indhold i deres dagligdag også giver dem mulighed for personlig udvikling og socialt samvær.

 

Vi ønsker således ikke at lægge et behandlings- eller pædagogisk dogme ned over de unge, men sikre at vores metode/tilgang tilpasses den enkelte med kvalificerede og realistiske målsætninger i sigte, med udgangspunkt i TEACCH og de 5 dimensioner. 

 

Visitation og priser                                                                                                                                                                               

Normeringen i tilbuddet er 1:3. Der er 10 pladser og der vil være individuel visitation i forhold til om den enkelte unge passer ind i ungegruppen. 

 

Læs mere om tilbuddet her

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. JOB og UDDANNELSE (ikke STU):

 

SOLVEIJ STEEN, afdelingsleder

tlf.: 40 22 90 73

e-mail: sos@centerforautisme.dk

 

BENTE LARSEN JOHNSEN, afdelingssekretær
tlf.: 52 51 41 07

e-mail: blj@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Bente)

 

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

 

BENNY AHLQVIST, afdelingsleder
tlf: 29 25 31 41

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

 

 


 

 

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):


ANN GJETRANG
, afdelingsleder
tlf.: 23 38 38 95

e-mail: ann@centerforautisme.dk

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 30 70 81 85

e-mail: lac@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Lene)

 

Pris og henvisning

STU: kontakt Lene Abelsen Cortzen

 

Øvrige spørgsmål vedrørende henvisninger og priser, kontakt Bente Larsen Johnsen

Login