Eksternt arbejdsevneafklaringsforløb

 

Eksterne arbejdsevneafklaringsforløb har som primær målgruppe lidt ældre borgere, som kan have nogen erfaring fra arbejdsmarkedet

 

Formål
At afklare arbejdsevne ift. uddannelse og arbejdsmarked med henblik på at bringe borger nærmere beskæftigelse

 

Mål
Afdække og beskrive borgers ressourcer, udfordringer, støttebehov og skånehensyn, der må tages højde for med henblik på, at hun/han kan komme på arbejdsmarkedet og fastholdes der. Forløbsbeskrivelse

 

Ekstern afklaring
Erhvervskonsulent tilknyttes fra opstart, og et antal samtaler finder sted på Center for Autisme med henblik på, at erhvervskonsulenten skal lære deltager bedst muligt at kende, inden han/hun kommer ud i en praktik. I samtalerne vil der også være opmærksomhed på justering af forventninger. Der ydes støtte og vejledning til realistiske valg på baggrund af styrker/udfordringer.

 

Erhvervskonsulenten opsøger praktikplads i nærheden af deltagers bolig, så transporttiden blive så kort som muligt og ikke kommer til at udmatte allerede inden, han/hun møder ind på virksomheden.

 

Når erhvervskonsulenten har fundet en arbejdsplads, der i så høj grad som muligt kan tilgodese deltagers behov og ønsker, aftales besøg på virksomhed.

Virksomheden introduceres til deltager og omvendt. Arbejdspladsen informeres om de støttebehov/skånehensyn, der er kendte. Arbejdstider og opgaver aftales samt evt. andre rammer f.eks. afholdelse af pauser. Hvis/når aftale kommer på plads, udarbejdes praktikplan, og opstart aftales.

 

Erhvervskonsulent besøger deltager på arbejdspladsen efter aftale med henblik på at lave opfølgning, justere og tilpasse.

 

Tilkøb

Funktionsundersøgelse, samtaler/psykoedukation, sanseudredning, eksternt erhvervsforløb

Yderligere erhvervsafklaring: Evt. forlængelse kan fokusere på en erhvervsafklaring ift. muligheder på arbejdsmarkedet, hvilken type beskæftigelse der kan tilgodese de afdækkede behov og hensyn samt bedst muligt opfylde deltagers ønsker.

 

Forløbet afsluttes med

Rapport, der som udgangspunkt udarbejdes i Erhvervscenterets egen skabelon og efter afdelingens standard (eks. kan fremsendes). Mod tillæg kan den afsluttende rapport skrives i en af kommunen valgt skabelon og standard.

 

Statusmøde afholdes to uger inden udløb. Statusskrivelse fremsendes en uge inden møde.

 

Rammer
Timeforbrug og transport beregnes.

 

Varighed
13 uger med mulighed for forlængelse.

 

Opstart
Når bevilling foreligger, aftales opstartsdato.

 

Yderligere afklaring

 

Ønsker du mere information kan du henvende dig til Solveij Steen

 

 

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. JOB og UDDANNELSE (ikke STU):

 

SOLVEIJ STEEN, afdelingsleder

tlf.: 40 22 90 73

e-mail: sos@centerforautisme.dk

 

BENTE LARSEN JOHNSEN, afdelingssekretær
tlf.: 52 51 41 07

e-mail: blj@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Bente)

 

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

 

BENNY AHLQVIST, afdelingsleder
tlf: 29 25 31 41

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

 

 


 

 

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):


ANN GJETRANG
, afdelingsleder
tlf.: 23 38 38 95

e-mail: ann@centerforautisme.dk

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 30 70 81 85

e-mail: lac@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Lene)

 

Pris og henvisning

STU: kontakt Lene Abelsen Cortzen

 

Øvrige spørgsmål vedrørende henvisninger og priser, kontakt Bente Larsen Johnsen

Login