Interne værksteds-, erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb

Alle forløb starter med en visitation - et formøde, hvor hovedpunkterne er:

⦁ Deltagerens udfordringer i forhold til arbejdsmarked eller uddannelse

⦁ Generelle udfordringer, hvilke er relateret til autismen, og hvad er relateret til evt. andre diagnoser. Hvad er grundlæggende, varige udfordringer.    Hvilke udfordringer kan og skal der arbejdes med og hvordan.

⦁ Forventningsafstemning i forhold til formål og mål med forløbet

 

Eks. på interne værksteds-, erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb: Målet i et 13 ugers forløb på interne værksteder er at afdække deltagerens arbejdsmæssige og sociale færdigheder med henblik på at udarbejde en erhvervsstatus indeholdende handleplan i forhold til videre forløb. Status indeholder beskrivelse af behov for støtte, skånehensyn, kompetencer og udviklingsmuligheder samt særlige udfordringer i forhold til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Forløbene på de interne værksteder er målrettet de deltagere, som ikke har arbejdserfaring, ikke har været på arbejdsmarkedet eller taget en uddannelse. Deltagere, hvor kommunen/jobcenteret har behov for en beskrivelse af deres kompetencer og udfordringer, eller hvor deltageren har behov for at tilegne sig flere sociale eller faglige kompetencer, før de kommer på arbejdsmarked eller påbegynder en uddannelse.

Rammerne omkring de interne værksteder er opbygget, så deltagerne har mulighed for at være sammen med andre og for at være som alle andre, men samtidig også bliver udfordret i forhold til deres handicap. Derved får de opbygget selvværd og tilegnet sig mestringsredskaber, så de bliver bedre rustet til at møde de udfordringer, fremtiden bringer dem.

På de interne værksteder er der arbejdsopgaver og aktiviteter, der er ramme om og middel til arbejdet med at afdække og beskrive. Det er vigtigt, at de produkter, der bliver udført eller fremstillet, er ting, der er relevante og anvendelige for en kunde eller for centeret.

Kontakt os

Spørgsmål vedr. JOB OG UDDANNELSE:

SOLVEIJ STEEN, afdelingsleder
tlf.: 40 22 90 73 / e-mail: sos@centerforautisme.dk

 

BENTE LARSEN JOHNSEN, afdelingssekretær
tlf.: 52 51 41 07 / e-mail: blj@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Bente)

 

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

BENNY AHLQVIST, afdelingsleder
tlf: 29 25 31 41 / e-mail: 

 

 

 


 

 

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):


ANN GJETRANG
, afdelingsleder
tlf.: 23 38 38 95  
e-mail: ann@centerforautisme.dk

 

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 78 10 04 35 /30 70 81 85
e-mail: lac@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Lene)

 

Pris og henvisning

STU: kontakt Lene Abelsen Cortzen

 

Øvrige spørgsmål vedrørende henvisninger og priser, kontakt Bente Larsen Johnsen

Login