Særligt tilbud til sårbare kvinder (ikke nødvendigvis med en autismespektrumsforstyrrelse)

 

Tilbuddet henvender sig til psykisk sårbare kvinder i aldersgruppen 16 til 45 år (ikke nødvendigvis med en autismespektrumsforstyrrelse), som er karakteriseret ved en varierende grad af psykisk og social sårbarhed.

 

Det er kendetegnede for denne gruppe af kvinder, at de har en vifte af problematikker og evt. psykiatriske diagnoser, der har indflydelse på deres daglige funktionsniveau. Det kan være angst og fobier, depression, skizofreni, borderline, autisme og ADHD eller spiseforstyrrelse.

  

Vi ved, at mange af disse sårbare kvinder har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. De formår ikke at deltage i sociale aktiviteter, da de har svært ved at leve op til de mest basale krav, der stilles til dem.

 

Det kan være, at det har været svært at deltage i dagligdags aktiviteter såsom at kunne stå op, købe ind, magte skole, uddannelse eller job, venner eller deltage i fritidsaktiviteter. Konsekvensen er, at mange af dem konstant er udfordret og lever et liv, hvor de ikke passer ind nogen steder eller kommer til at leve et liv på varig forsørgelse.

NB! Visitation finder sted efter forhåndsgodkendelse fra sagsbehandler. Forløbene er individuelt tilrettede og prisen kan dermed variere. 

 

Læs mere om tilbuddet her

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. JOB og UDDANNELSE (ikke STU):

 

SOLVEIJ STEEN, afdelingsleder

tlf.: 40 22 90 73

e-mail: sos@centerforautisme.dk

 

BENTE LARSEN JOHNSEN, afdelingssekretær
tlf.: 52 51 41 07

e-mail: blj@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Bente)

 

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

 

BENNY AHLQVIST, afdelingsleder
tlf: 29 25 31 41

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

 

 


 

 

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):


ANN GJETRANG
, afdelingsleder
tlf.: 23 38 38 95

e-mail: ann@centerforautisme.dk

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 30 70 81 85

e-mail: lac@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Lene)

 

Pris og henvisning

STU: kontakt Lene Abelsen Cortzen

 

Øvrige spørgsmål vedrørende henvisninger og priser, kontakt Bente Larsen Johnsen

Login