Samfund og erhverv (obligatorisk)

Samfund og erhverv er et fag, der dels indeholder elementer fra det klassiske samfundsfag, men som også fokuserer på konkrete kompetencer, man skal have for at kunne fungere i det danske samfund.

 

Fagets indhold tager afsæt i de dele af skolefaget samfundsfag, der har direkte betydning for den enkelte. Eksempelvis skal man kende til det politiske system, hvis man skal kunne være en aktiv deltager i demokratiet.

I tillæg hertil har faget fokus på konkrete kompetencer, der er nødvendige for at kunne indgå på en arbejdsplads eller en uddannelse – hvilke forventninger og regler bliver man mødt med? Hvilke job- og uddannelsesmuligheder findes der? Hvordan anvender man e-Boks og borger.dk?

Hos unge med autisme ses ofte udfordringer med uregelmæssig døgnrytme, vanskeligheder med transport og generelle udfordringer i forhold til kommunikation. Derfor kan emner, der har fokus på, hvordan man etablerer gode vaner eller udvikler egnede strategier på disse områder, også indgå i undervisningen.

 

Indholdet i faget kan fx være:

 • grundlæggende normer og regler på arbejdspladsen (pligter, rettigheder, mødestabilitet, ansvarlighed)
 • arbejdsmarked (faglige organisationer, arbejdsmiljø, jobcenter, jobsøgning)
 • det alternative arbejdsmarked (flexjob, beskyttet beskæftigelse, frivilligt arbejde)
 • navigering i lokalsamfundet (at finde vej og skabe kontakt til det offentlige)
 • aktiv deltagelse i (nær)demokratiet
 • Grundloven
 • magtens tredeling (folketing, regering, domstole)
 • medier - ’Den Fjerde Statsmagt’
 • retssystemet (kriminalitet og straf)
 • kultur & identitet (befolkningsgrupper og ungdomskulturer)
 • samfundsøkonomi
 • privatøkonomi - herunder forskellige låntyper, budget mm.
 • Danmark i Verden (Nato, EU, FN)
 • menneskerettigheder
 • globalisering
 • miljø og økologi
 • e-Boks og borger.dk

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. JOB, UDDANNELSE og BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (ikke STU):

 

 

BENNY AHLQVIST, faglig koordinator
tlf: 29 25 31 41

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

 

 


 

 

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):


ANN GJETRANG
, afdelingsleder
tlf.: 23 38 38 95

e-mail: ann@centerforautisme.dk

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 30 70 81 85

e-mail: lac@centerforautisme.dk
(Book rundvisning hos Lene)

 

Pris og henvisning

STU: kontakt Lene Abelsen Cortzen

 

Øvrige spørgsmål vedrørende henvisninger og priser, kontakt Benny Ahlqvist

Login