Forholdsregler i Center for Autisme i forbindelse med Covid-19 situationen

 

I Center for Autisme har vi implementeret Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forbindelse med Corona (afstand, hosteetikette, håndhygiejne, udluftning og hyppig rengøring af overflader) samt indført retningslinjer således, at et møde, en samtale, behandling eller udredning kan foregå på betryggende vis.

 

For borgere, pårørende og fagfolk, som skal til møde, betyder det følgende:

 

 • Vi tilbyder samtaler og møder per video eller telefon i så stort omfang, det er muligt. Hvis I selv foretrækker, at samtalen skal foregå ved fremmøde i centret, vil der være særlige sundhedsmæssige foranstaltninger (se nedenstående). Giv os venligst besked om dette ønske i god tid, så vi kan træffe de rette forberedelser. 
 • Hvis du selv eller den psykolog/pædagog, som du skal mødes med på Center for Autisme, har de mindste symptomer på sygdom, aflyses mødet, og ny dato aftales. Hvis du bliver nødt til at aflyse mødet, bedes du ringe direkte til den medarbejder, som du har en aftale med og ikke til receptionen. 
 • Ved samtaler/møder på Center for Autisme skal du, når du ankommer til P-pladsen på Center for Autisme, ringe/sms’e til den medarbejder, som du har en aftale med, hvorefter du hentes. 
 • Der vil være håndsprit tilgængelig i samtlige lokaler, og du bedes spritte dine hænder af lige inden, vi går ind på Centeret og hver gang et lokale forlades (f.eks. fra mødelokale til toilet og tilbage). 
 • Hvis du skal til en udredning eller ved andre specifikke forhold, hvor det vurderes nødvendigt, orienteres du udendørs om dagens program og organisering, inden vi går ind på Centeret. 
 • Der er taget særlige forhold for udredningssituationer og omgang med testmateriale, som du vil blive orienteret om i forbindelse med aftale for undersøgelse. 
 • Vi bruger altid den indgang til Centret, der er tættest til det lokale, vi bruger sammen.

Vi sikrer selvfølgelig at holde afstand og skal også bede dig om at holde afstand på vejen ind til lokalet. Samtlige besøgende følges ind og ud af huset.

 

Vores lokaler, håndtag og andre berøringsflader bliver løbende sprittet af. Vi lufter lokaler grundigt ud efter brug og i pauser, og vi sikrer afstand til hinanden. Samtlige mødelokaler er blevet målt og vurderet mhp. antal mødedeltagere. Det kan således ske, at møder med flere end to deltagere kan blive rykket til andre lokaler, end man er vant til.

 

 • Vi overholder så meget som muligt den tidligere anbefaling af 2 m afstand af hensyn til vores målgruppe, men i enkelte tilfælde kan vi være nødt til at overholde den fra sundhedsstyrelsen anbefalede afstand af 1 m. 
 • Toiletterne ved caféen er forbeholdt besøgende i huset og bliver gjort rent to gange dagligt. 
 • Du bedes selv have forplejning med, såfremt det er relevant. Vi kan tilbyde kaffe, te eller vand på flaske. Du bør også overveje at tilpasse din påklædning. Da vi lufter hyppigt ud, kan der være køligere i vores lokaler end normalt. 
 • Eventuelle materialer/papirer, der anvendes under mødet, vil kun berøres af enten psykologen/pædagogen eller af dig. 

 

Hvis du skulle være i tvivl om nogle af vores forholdsregler eller har spørgsmål, bedes du henvende dig til den person, du har en aftale med. Vi bestræber os på, at alle besøgende i huset skal føle sig trygge og veltilpasse i vores nuværende rammer. 

 

 

Med venlig hilsen
Center for Autisme

 

Pdf-fil - Forholdsregler i forbindelse med Covid-19 situationen ved besøg på Center for Autisme

Login