Det siger folk om netværksgrupper

 

 

"Det er rigtig godt, at I laver netværksgrupper, så den unge kan få nogle sociale relationer og oplevelser med andre mennesker."    

  Forælder


 

 

"Det trygge miljø giver overskud til at arbejde med det, der er svært, f.eks. at tale om erfaringer, tanker og følelser, som man måske ellers går alene med."

  Tidl. leder af netværsgrupperne, Solveij Steen


 

 

 

 

 

 

"Vi har haft samtaler om alle mit livs aspekter. Hvad er min tro, mit håb, mine drømme. Hvad er virkeligheden  -  i forhold til arbejde, venner, familie. Hvordan klarer jeg min dagligdag, hvordan har jeg det lige ,nu og hvordan klarer jeg i morgen og måske til næste år?

Disse samtaler har været uundværlige for mig. De har givet mig overskuddet til at kæmpe kampen i dagligdagen med de dagligdags rutiner og med de udfordringer, jeg har. De har givet mig overskud til at være, og at være mere for min kæreste, min familie og mit arbejde."

 

En deltager om forløbet med en specialpædagogisk konsulent


 

 

 

 

 

 

"Center for Autisme har grebet om autistiske personer, som ingen andre og skaber et positivt og konstruktivt fundament, som er en nødvendighed, for at personer med autisme kan udvikle sig og komme videre med deres liv og udvikling."   


Forælder


 

 

 

 

 

"Da vores dreng fik sin autismediagnose som 16-årig, var han fastlåst i depression med spisevægring. Kommunen forsøgte flere tiltag med pædagoger og psykologer, men intet hjalp. Hans tilstand forværredes. Det var først, da Center for Autisme kom ind i sagen med erfarne specialpædagoger og psykologer, at det lykkedes at stoppe den negative spiral, og han begyndte at åbne sig."

 

Forælder


 

 

 

 

 

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Telefon 5127 7801
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Visitation

Henvisningsblanketter (udfyldes af sagsbehandler)

 

Login