Netværksgruppe for unge

Målgruppe:
Unge mænd og kvinder i alderen 16-19 år med normal begavelse og ASF.

 

Socialt samvær og gruppesamtaler
Emnerne i samtalegrupperne vil altid afspejle, hvor i tilværelsen deltagerne befinder sig, og hvad der fylder i deres bevidsthed.

 

Eksempel på aftenarrangement
Aftenens program skrives altid ned på en tavle og kan typisk se sådan ud:

  • Velkommen, herunder meddelelser og gennemgang af program
  • Aktivitet 1
  • Spisning
  • Samtalegruppe
  • Aktivitet 2
  • Evaluering og afslutning

Ture
Der sendes altid en indbydelse af sted inden en tur, hvor detaljer for turen er oplyst samt tidspunkt for seneste tilmeldings- eller frameldingsfrist. Turene planlægges sammen med deltagerne. Eksempler: Biografture, besøg på udstillinger, indkøbsture, overnatningsture.

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf.nr. 51 27 78 01
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Visitation

Henvisningsblanketter (udfyldes af sagsbehandler)

 

Login