Rådgivning: Priser og betalingsbetingelser pr. 1. november 2022

Priser

Se priserne i vores henvisningsskema her: https://www.centerforautisme.dk/raadgivning-udredning-kurser-behandling/raadgivning-behandling-supervision/henvisning-og-priser/

(der tages forbehold for prisstigninger)

Betalingsbetingelser

14 dage fra fakturadato. Ved overskridelse påløber renter 1½ % pr. påbegyndt måned og rykkergebyr kr. 100.

Evt. tolkehonorar afholdes af betalingsinstans.

Hvis en aftale aflyses samme dag, faktureres 1 session (aflysning til mandag kan dog indtales på telefonsvareren 4498 2355 inden kl. 9.00 mandag morgen).

 

Ydelser uden for Center for Autisme

Hvis ydelserne/rådgivningen foregår uden for Center for Autisme, tillægges kilometergodtgørelse efter gældende sats (p.t.kr. 3,51 pr. km.) samt evt. parkeringsafgift. Dertil kommer transporttid (kr. 825 pr. time).
Al kørsel beregnes fra Center for Autisme, som følger:

 

1 time t/r:     Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

 

1½ time t/r:  Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Køge, Lejre, Roskilde, Rudersdal, Solrød.

 

Øvrige Danmark afregnes med den faktiske transporttid (kr. 825 pr. time).

 

Særlige betingelser og anbefalinger vedr.:

·         Rådgivning til forældre til børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

·         Seksualrådgivning til personer med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF), deres forældre eller fagpersoner, der arbejder med personer med ASF

 

En bevilling dækker minimum 10 sessioner á 45 minutter, som sædvanligvis vil strække sig over ca. 6 måneder. Bevilling på mindre end 10 sessioner kan komme på tale, hvis der er tale om en genbevilling, eller særlige forhold gør sig gældende.

Ofte vil det være mest hensigtsmæssigt med dobbeltsessioner.

Hvis der er behov for mere omfattende læsning af journalpapirer og/eller behov for eventuel assessment for at optimere/målrette rådgivningen, kontaktes sagsbehandler for eventuel bevilling af dette.

Ved rådgivningen kan forventes, at den første session anvendes til interview for at afdække problematikker og behov, samt at der eventuelt kan indgå en vurdering af barnets/den unges aktuelle symptombillede for at målrette rådgivningen.

Hvis det undervejs vurderes at der er behov for større ændringer, yderligere koordinering med sagsbehandler m.m. vil sagsbehandler blive kontaktet for eventuelt yderligere timeforbrug.

 

Samtykkeerklæring

Efter ikrafttrædelsen af den nye lovpligtige persondataforordning er det nødvendigt, at du er tilmeldt e-Boks for at kunne modtage elektronisk post fra Center for Autisme.

Hvis du ikke er tilmeldt e-Boks kan du gøre det på www.e-boks.dk ved brug af NemID

Når du er tilmeldt e-Boks får du automatisk en e-mail på den mailadresse du har angivet, når der er post til dig i e-Boks.

Vi opfordrer dig derudover til at tilmelde dig NemSMS således at du også får en SMS når der er post til dig i e-Boks.

Du kan tjekke om du er tilmeldt NemSMS eller tilmelde dig således:

  •          Log ind på e-Boks
  •          Vælg Menu øverst til højre
  •          Under Indstillinger vælg Profil
  •          Udfyld telefonnummer, hvis det ikke allerede står der, klik OK
  •          Under Tilmeldinger vælg NemSMS

Ved at indsende henvisningsskemaet giver du hertil samtykke til at Center for Autisme (CfA) under dit forløb må sende materiale til dig via din e-Boks, og at du er bekendt med, at du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Vi gør samtidig opmærksom på, at oplysninger i henhold til Psykologloven pr. 1. juli 2017 vil blive opbevaret i mindst 5 år.

 

Ved indsendelse af henvisningsskema på sikker mail, betragtes det automatisk som en bekræftelse af at have læst vores betalings- og afbudsregler samt samtykkeerklæring pr. 1. november 2022.

Login