Covid-19 - Center for Autisme

 

Her kan du læse om vores forholdsregler ved besøg på Center for Autisme

Forholdsregler ved besøg på Center for Autisme - Covid-19

 

Corona og den forandrede hverdag
Vores hverdag er forandret og ændrer sig dagligt. Måske kan vi ikke være sammen med de mennesker, som vi plejer at være sammen med, lige som mange af os pludselig skal være meget mere intensivt sammen med dem, vi bor sammen med.

Læs mere her

 

Rådgivningsmuligheder på Center for Autisme

Her kan du læse mere 

 

Link til henvisning til telefonkonsultationer

 

Gode råd til at få skabt nye rutiner omkring børn og unge med ASF i hjemmet

Læs de gode råd her

 

Gode råd til at få skabt nye rutiner for dig som voksen med ASF

Læs de gode råd her

 

Corona, utryghed og angst

Gode råd til at tackle utryghed, bekymringer, angst og OCD

 

Hvordan taler man med børn, unge med ASF samt voksne med kognitive vanskeligheder og ASF om Corona? 
5 hurtige råd og fokus på samtalen

 

 

Forholdsregler for CfA i forbindelse med Corona-virus

På Center for Autisme følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi har udformet særlige retningslinjer, der skal forbygge smitte, og som du vil blive vejledt i ved fremmøde.

 

Vores brugere er mødt ind i huset for at varetage deres normale aktiviteter, og vi opretholder fortsat kontakten til de brugere, der måtte være hjemme, og til vores samarbejdspartnere. De af vores medarbejdere, som kan arbejde hjemmefra, vil fortsat gøre det i det omfang det vil være muligt.

 

Vi er klar over, at for netop vores målgruppe er dette en særdeles svær tid, hvor entydige svar ikke er mulige, da vi hele tiden er nødt til at justere os efter myndighedernes anbefalinger for den aktuelle situation. Vi står klar med i videst muligt opfang at give vejledning til de, som måtte have brug for det.

 

Det vil være muligt at komme i kontakt med fagpersoner i Center for Autisme.

 

Vi fastholder vores telefontid dagligt mellem kl. 10-12 og 13–15 på telefon 44 98 23 55. Den gratis telefonrådgivning fortsætter som tidligere hver tirsdag. Telefonkonsultationer og rådgivning ved personligt fremmøde er muligt ligesom videokonsultationer også er en mulighed.

 

Vores mail bliver dagligt gennemgået – her vil det være muligt at stille spørgsmål: info@centerforautisme.dk

 

Vi afholder kurser i vores største lokale, med adgang til håndsprit, med frisk luft og masser af plads. Forplejningen, som man før hentede selv i særskilt lokale, står nu pakket og klar på din plads, når du møder ind. Det eneste du selv skal hente, er en kop te eller kaffe, hvis du ønsker det. Den frokostbuffet, vi normalt ville servere ved et kursus, er i disse tider udskiftet med individuelt pakkede frokostbokse. Når der er kursus i huset, lukker vi enten hele kantinen af eller så stor en del, der er brug for, så man kan sidde med god plads og nyde sin frokost og få en tiltrængt pause fra kurset og mulighed for at tale med de øvrige kursister.

 

Pas rigtig godt på jer selv og hinanden!

 

Login