Demetrious Haracopos Legat
Legatet uddeles ikke i 2020 pga. situationen omkring Covid-19, næste uddeling bliver i 2021.

Center for Autisme og Sofieskolen uddeler en gang årligt legatet til en person og/eller institution, som i deres arbejde med autismeområdet tager afsæt i en praksis om, at "ethvert menneske har retten til at blive set og hørt."

Legatet har til formål at inspirere og fastholde det arbejde, som psykolog Demetrious Haracopos ydede til personer med autisme gennem mere end 40 år. Demetrious var forstander af Sofieskolen, inden han blev initiativtager til og senere centerleder af Center for Autisme. Han havde en særlig evne til at inspirere og motivere folk omkring ham, og hans engagement kom til gavn for mange. Demetrious var en ildsjæl inden for arbejdet med mennesker med autisme og huskes især for hans respektfulde og involverende tilgang til samarbejdet mellem forældre og pårørende til børn med autisme. Han er et ikon for et stærkt fællesskab og en fælles forståelse mellem forældre og fagfolk.

Legatet uddeles eksempelvis på baggrund af særlige aktiviteter for forældregruppen, håndteringen af problemskadende adfærd, nye tiltag og/eller opfindelser, der kan medvirke til at udvikle og hjælpe til bedre livskvalitet og selvstændighed.


Ansøgningen skal indeholde:

  • Motivation for at søge legatet. Den skal nøje beskrive og konkretisere, hvilken indsats personen eller institutionen yder, og hvorfor den/de fortjener legatet.
  • Relevante oplysninger såsom dokumentation for indsats, om muligt omfang af CV, der omtaler uddannelse og tidligere samt nuværende beskæftigelse. Ellers andre dokumenterbare oplysninger, der kan begrunde modtagelse af legatet.

Fakta
Ansøgningsfrist:   15. oktober 2021

Ansøgningsbeløb: kr. 20.000,-

Send ansøgningen til: Center for Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 HerlevLegatet uddeles på Skivekonferencen

Legatet uddeles hvert år på Skivekonferencen, der afvikles i november i samarbejde med Den erhvervsdrivende fond Samrådet.

 

Legatets midler må ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, og regnskabet for legatet skal aflægges for bestyrelserne i hhv. Center for Autisme og Sofieskolen.

 

Beskrivelse af legatet i pdf

 

Login