Modtager af Demetrious Haracopos legatet 2014

 

Demetrious Haracopos legatet blev givet til Samrådet.

 

Vi har nu den glæde, at vi for anden gang uddeler Demetrious Haracopos legat. Legatet er stiftet af Sofieskolen og Center for Autisme og har til formål er at inspirere og fastholde det arbejde, som psykolog Demetrious Haracopos ydede til personer med autisme gennem mere end 40 år.

 

Demetrious har i alle årene i Danmark helliget sig arbejdet med børn, unge og voksne med autisme, deres forældre og andre pårørende. Han var i 70'er og 80'erne en af de dominerende kræfter i det pædagogiske og psykologiske miljø, der banede vejen for den specialpædagogiske tilgang til arbejdet med børn med autisme. Han er blevet et ikon for et stærkt fællesskab og fælles forståelse mellem forældre og fagpersoner, der arbejder med at fremme forholdene for mennesker med autisme.

 

Demetrious arbejde byggede på den grundlæggende etiske tilgang, at hvis vi ønsker at barnet med autisme skal lære at respektere vores regler og normer, må vi også lære at respektere barnets særpræg og personlighed. Det efterlevede Demetrious selv til fulde.

 

For Demetrious var det vigtigt, at viden om autisme kom ud til så mange som overhovedet muligt, for viden er netop med til at kvalificere forståelse og samvær - viden er med til at bygge broer. Derfor var han også en af dem, som for nu 25 år siden var med til at stifte Samrådet. For 25 år siden blev 3 skoleledere for specialskoler beliggende i de gamle amter - Århus og København - enige om, at etablere et samarbejde der havde fokus på at udbrede kendskabet til autisme.

 

Op igennem 1990'erne blev et banebrydende samarbejde etableret med Division TEACCH fra North Carolina, og Samrådet har i henhold til aftalen, fået eneret på at udbyde TEACCH træningskurser i Danmark. Siden er der kommet andre udenlandske samarbejdspartnere til, der ligeledes har været med til at præge og højne det faglige arbejde i det pædagogiske landskab.

 

Pionerånd og frivilligt arbejde har været de drivende kræfter i Samrådets historie, og med både kurser, work-shops og konferencer er de nået ud til et utal af mennesker, og har i dag en position, som er anerkendt i både ind- og udland.

 

Vi har derfor i legatudvalget besluttet, at være med til at markere Samrådets 25 års banebrydende arbejde for området ved at uddele legatet til en organisation, som med ordene i deres logo - arbejder for care, learn og share.

 

Vi vil gerne bede Poul Christian Sørensen, formand for Samrådets bestyrelse og skoleleder for Krabbeshus og Thorbjørn Andersson, direktør for Samrådet om at kommer her op og modtage Demetrious Haracopos legat.

 

Det er os en ære at overrække denne pris til jer. Tillykke.

Login