Tale til modtager af Demetrious Haracopos Legat 2016

 

Demetrious Haracopos legatet blev givet til Ditte Rose Andersen. 

 

Demetrious Haracopos legatet er stiftet af Sofieskolen, som er et bo- og skoletilbud for børn og unge inden for det autistiske spektrum, og hvor Demetrious var forstander, indtil han for 21 år siden grundlagde Center for Autisme, der er en privat erhvervsdrivende fond. 

 

I legatudvalget sidder jeg, Bente Laustsen, som er forstander for Sofieskolen, Marianne Tankred Luckow, som er centerleder for Center for Autisme og Sussi Haracopos, specialpædagog og tidligere gift med Demetrious Haracopos.

 

Demetrious helligede sig gennem årene arbejdet med børn, unge og voksne med autisme, deres forældre og andre pårørende. Han var i 70’er og 80’erne en af de dominerende kræfter i det pædagogiske og psykologiske miljø, der banede vejen for den specialpædagogiske tilgang til arbejdet med børn med autisme.

 

Demetrious blev især husket for sin store faglighed og sin respektfulde og involverende tilgang til samarbejdet med forældre og andre pårørende. Han blev et ikon for et stærkt fællesskab og fælles forståelse mellem forældre og fagpersoner, som arbejder med at fremme forholdene for mennesker med autisme.

 

Demetrious’ arbejde byggede på den grundlæggende etiske tilgang, at hvis vi ønsker, at barnet med autisme skal lære at respektere vores regler og normer, må vi også lære at respektere barnets særpræg og personlighed. Og han brugte ofte sætningen ”Et hvert menneske har retten til at blive set og hørt”. Det efterlevede Demetrious selv til fulde.

 

Legatets formål er at inspirere og fastholde grundtankerne i det arbejde, som psykolog Demetrious ydede til personer med autisme gennem mere end 40 år. Demetrious ånd vil leve videre i vores arbejde med at forbedre vilkårene for mennesker med autisme i Danmark, og det skal dette legat også være med til at fastholde.En af Demetrious´ allerstørste styrker var hans evne til at kunne kommunikere med alle mennesker. Han var altid i stand til at ´tune´ sig ind på andre - ofte med afsæt i smil og glæde.I sin kommunikation var han altid respektfuld i forhold til mennesket, han stod over for.Han evnede med det samme at finde ind til lige netop den kommunikationsform, den enkelte havde behov for.

 

Han befandt sig ofte i situationer, hvor han skulle forsøge at etablere kontakt til børn eller unge, som gennem længere tid ikke havde været i stand til at kommunikere med andre end den allernærmeste familie. Her fik Demetrious med sin indlevelse og omsorg hurtigt skabt en tillidsfuld kontakt, der var med til at hjælpe barnet til at turde prøve igen. Mange af disse børn og unge vedblev at opfattede ham som en ven, de altid kunne stole på.Demetrious forstod også at skabe et varmt og vedkommende kommunikativt fællesskab til de, som i form af deres udviklingstrin havde meget store udfordringer. Her fik han kontakt i form af sang, smil og sjove lyde og fik derved skabt en mellemmenneskelig relation.


Legatet går i år til Ditte Rose Andersen. Ditte er uddannet psykolog og har i mere end 15 år arbejdet for og med børn, unge og voksne med autisme på alle udviklingsniveauer, men med stort fokus på den gruppe, som enten ikke har eller blot har et begrænset talesprog. Ditte har i sin praksis søgt en tilgang, hvor der i et fælles rum med meningsgivende samvær skabes glæde, udvikling og kommunikation. Hun har set kritisk på eksisterende teorier og forståelser af autisme, der ikke havde fokus nok på sociale sammenhænge og mellemmenneskelige relationer, - at samvær ikke har taget nok afsæt i den andens verdensforståelse.

 

Dittes arbejde er inspireret af de ting, hun lærer i det helt nære samvær med børn, deres familie og de professionelle.

 

I sin søgen efter tilgange, der tog udgangspunkt i det enkelte særlige individ med netop deres interesser, evner og præferencer, stødte hun på Intensive Interaction, som hun har arbejdet med siden 2012. Intensive Interaction består i - hele tiden at betragte og lytte, så man forsigtigt kan koble sig på den anden og opbygge en fælles verden, der er både meningsfuld, interessant, præget af glæde, og som på en dyb måde er gensidig og social. Det handler om at være en god deltager frem for at ’få den anden til’ at deltage. Det er en enkelt og givende måde at lade den anden få reel indflydelse på samtalens legens, relationens eller aktivitetens indhold, tempo og forløb og give den anden mulighed for at bruge de udtryksformer, hun eller han kan lide og er tryg ved. Med Intensive Interaction bliver der sat tyk streg under, hvordan man skaber en dejlig kontakt og gode relationer med udgangspunkt i det enkelte menneskes interesser og udvikling i kommunikationen.

 

Ditte er i dag Intensive Interaction Institutes danske samarbejdspartner. Hun stiftede i 2014 Intensive Interaction i Danmark med henblik på at kunne tilbyde uddannelse, kurser, træning og vejledning i tilgangen til forældre, pårørende og fagfolk. Hun har talt ved flere konferencer og faglige selskaber i Danmark og England om bl.a. autisme, handicapforståelse og Intensive Interaction. Ditte har gennem fem år siddet i bestyrelsen for Psykologfagligt Selskab for Autisme under Dansk Psykologforening.

 

Demetrious havde som nævnt en helt særlig evne til at skabe en varm og vedkommende kontakt, – at skabe et kommunikativt fællesskab til de, som har meget store udfordringer, og Ditte, - dette synes vi, at du bringer videre, du er dybt engageret, og vi er glade for at overrække legatet til dig!

 

 

 

Login