Tale til Bodil Aggernæs modtager af Demetrious Haracopos Legat 2017

 

Demetrious Haracopos legatet er stiftet af Sofieskolen, som er et bo- og skoletilbud for børn og unge inden for det autistiske spektrum, og hvor Demetrious var forstander i en periode og Center for autisme, der er en privat erhvervsdrivende fond, og hvor Demetrious var centerleder. 

I legatudvalget sidder jeg, Bente Laustsen, som er forstander for Sofieskolen, Marianne Tankred Luckow - som er centerleder for Center for Autisme, og Sussi Haracopos, specialpædagog og gift med Demetrious Haracopos.

 

Demetrious helligede sig gennem årene arbejdet med børn, unge og voksne med autisme, deres forældre og andre pårørende. Han var i 70’er og 80’erne en af de dominerende kræfter i det pædagogiske og psykologiske miljø, der banede vejen for den specialpædagogiske tilgang til arbejdet med børn med autisme.

 

Demetrious bliver især husket for sin store faglighed og sin respektfulde og involverende tilgang til samarbejdet med forældre og andre pårørende. Han blev et ikon for et stærkt fællesskab og fælles forståelse mellem forældre og fagpersoner, der arbejder med at fremme forholdene for mennesker med autisme.

 

Demetrious arbejde byggede på den grundlæggende etiske tilgang, at hvis vi ønsker at barnet med autisme skal lære at respektere vores regler og normer, må vi også lære at respektere barnets særpræg og personlighed. Og han brugte ofte sætningen ”Et hvert menneske har retten til at blive set og hørt”.

Det efterlevede Demetrious selv til fulde.

 

Legatets formål er at inspirere og fastholde grundtankerne i det arbejde, som psykolog Demetrious Haracopos ydede til personer med autisme gennem mere end 40 år.

Demetrious ånd vil leve videre i vores arbejde med at forbedre vilkårene for mennesker med autisme i Danmark, og det skal dette legat også være med til at fastholde.

Demetrious værdsatte enhver udvikling inden for autisme området. Hans hjerne holdt aldrig rigtig fri, den arbejdede kontant for at mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk skulle kunne takle autismen endnu bedre.

 

Demetrious var leder i mange år, som Forstander på Sofieskolen, som leder på Center For Autisme og samtidig leder for Videncenter for Autisme, og selvom det måske passede ham fint, at være den der bestemte, så var han dog allermest i sit es, når han arbejdede direkte med nye projekter og forskning.

Gennem årene deltog han bl.a. i:

  • En landsdækkende undersøgelse af børn under det tidligere åndssvageforsorgen sammen med Anders Keldstrup
  • En landsdækkende undersøgelse om seksualitet og autisme i Danmark 1992 sammen med Lennart Petersen)
  • Internationalt forskningsprojekt om arvelige faktorer ved autisme 1995
  • Og endelig et internationalt forskningsprojekt om diætintervention hos børn med autisme (2005)

 

Demetrious’s deltagelse i internationale forskningsprojekter kom til at betyde, at han fik en række spændende og vigtige forbindelser, og venskaber med udenlandske kapaciteter, der efterfølgende blev inviteret til Danmark, og ved konferencer delte deres viden og speciale med forældre og fagfolk.

 

Vi har i år valgt at tildele legatet til forskningsområdet – til overlæge og forskningslektor Bodil Aggernæs.

Bodil Aggernæs er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og er aktuelt i gang med projekt om Neurokognitive markører ved autisme. Projektet har til formål at kvalificere udredningen på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

 

På baggrund af projektets resultater, som både er en afdækning af hjernens fysiske aktivitet samt psykologisk testning, vil der blive udviklet testinstrumenter, som kan evaluere børn og unges eksekutive, konceptuelle og socialkognitive fleksibilitet. I praksis forventes det, at denne afdækning vil kunne opkvalificere og systematisere den psykiatriske udredning af autisme, og dermed målrette den forebyggende indsats og bidrage til at øge forældres og det pædagogiske personales indsigt i og muligheder for at etablere den fornødne støtte til barnet med autisme i hverdagen.

 

En diagnoses formål skulle meget gerne være, at tydeliggøre barnets udfordringer og ressourcer, så den rette støtte efterfølgende kan iværksættes, og her er det ikke nok, at få at vide, at barnet har en diagnose inden for det autistiske spektrum.  Derfor vil vi i legatudvalget – og i Demetrious ånd – meget gerne være med til anerkende denne vigtige forskning, så når et barn får en diagnose, er det med en udredning, som giver det bedste afsæt til den fremtidige indsats.

 

Så Bodil - Tillykke med legatet og held og lykke med projektet – vi håber det giver genklang!

Login