Tale til Bo Hejlskov Elvén modtager af Demetrious Haracopos Legat 2019

 

Demetrious Haracopos legatet er stiftet af Sofieskolen og Center For Autisme. I legatudvalget sidder jeg, Bente Laustsen, Marianne Tankred Luckow - som er centerleder for Center for Autisme, og Sussi Haracopos, specialpædagog og tidligere gift med Demetrious Haracopos.

 

Demetrious helligede sig gennem årene arbejdet med børn, unge og voksne med autisme, deres forældre og andre pårørende. Han var i 70’er og 80’erne en af de fremtrædende kræfter i det pædagogiske og psykologiske miljø, der banede vejen for den specialpædagogiske tilgang til arbejdet med børn med autisme.

 

Demetrious blev især husket for sin store faglighed og sin respektfulde og involverende tilgang til samarbejdet med forældre og andre pårørende.

Demetrious arbejde byggede på den grundlæggende etiske tilgang, at hvis vi ønsker at barnet med autisme skal lære at respektere vores regler og normer, må vi også lære at respektere barnets særpræg og personlighed. Og han brugte ofte sætningen ”Et hvert menneske har retten til at blive set og hørt”.

 

Det efterlevede Demetrious selv til fulde.

 

Legatets formål er at inspirere og fastholde grundtankerne i det arbejde, som psykolog Demetrious ydede til personer med autisme gennem mere end 40 år.

Demetrious ånd vil leve videre i vores arbejde med at forbedre vilkårene for mennesker med autisme i Danmark, og det skal dette legat også være med til at fastholde.

Demetrious var på autistens side. Hans vigtigste opgave var at forsøge at give pårørende og fagfolk de bedste redskaber til at hjælpe mennesker med autisme til at få et liv med god livskvalitet.

 

Demetrious arbejdede altid på at forstå og forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med autisme. Det var vigtig for ham at vi, som professionelle, så og forstod personens adfærd, som værende en kommunikation på, at omstændighederne var for svære og for uforståelige.

 

Han arbejdede altid ud fra en grundholdning i form af en anerkendende og positiv tilgang til problemadfærd fremfor en konfronterende, irettesættende og korrigerende holdning, han mente at den mere positive tilgang gennemgående gav bedre resultater. Det var ikke den gængse tilgang, da han startede sit virke, men det er heldigvis sådan at udviklingen er gået.

Marianne Banner, kredsformand i Landsforeningen Autisme har indstillet Bo Hejlskov Elvén til modtagelse af dette års Demetrious Haracopos legat. Marianne siger i sin begrundelse:

Han har betydet utroligt meget for udbredelsen af kendskab til anerkendende pædagogik, relationers betydning samt low-arousel tilgangen overfor mennesker med autisme. Han har taget initiativ til rigtig mange tiltag, som har forbedret tilgangen til mennesker med autisme.

 

Han har undervist både personale og pårørende i, hvordan man på en hensynsfuld og anerkendende måde beroliger mennesker med autisme der reagere på frustrationer, eller indre uro. Forældre fryder sig og får en masse aha-oplevelser og pædagoger bliver klogere og eftertænksomme.

 

Hvis der er en der fortjener denne pris er det Bo han er helt på linje med Demetrious Haracopos når det kommer til etik og menneskesynet på mennesker med autisme, han er altid på autistens side, og det er jeg som pårørende ham evig taknemmelig for.

 

Bo er autoriseret psykolog, og har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd i skolen, i psykiatrien og på det sociale område og med mennesker med udviklingsforstyrrelser, både i forhold til udredning, supervision og uddannelse af personale. Metoderne bygger på neuropsykologi og affektteori, og har til hensigt at sikre, at mennesker med problemskabende adfærd og udviklingsforstyrrelser ikke udsættes for magtanvendelser og andre overgreb.

 

 

Han er forfatter til en lang række bøger - særligt om low-arousal pædagogik i skoler og børneinstitutioner, i børnefamilien, i psykiatrien og på specialområdet og flere af udgivelserne er oversat til andre sprog.

 

Bo har modtaget flere priser, bl.a. Årets Pusselbit 2009 af Riksföreningen Autism, og han sidder i det svenske psykologforbunds etiske råd. Han er en efterspurgt foredragsholder både i Danmark og i Sverige, hvor han bor.

 

Et hovedbudskab i Bos arbejde er: ”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det”. Og set i det lys, bliver det endnu vigtigere at tage hånd om dem, der reagerer problematisk, at hjælpe dem i deres ofte svære hverdag, og sikre deres rettigheder. Der er fokus på retten til selvbestemmelse og respektfuld behandling.

Tillykke til dig Bo og dit vigtige arbejde! Legatudvalget er helt på linje med indstillingen – du fortjener denne pris.

Login