I Center for Autisme har vi udarbejdet en fælles faglig platform, som skal være med til at sikre en høj kvalitet i det faglige arbejde.

 

Den fælles faglige platform beskriver sammenhænge mellem viden/forståelse af autisme og den behandlingsmæssige praktik, og skal sikre en dynamisk sammenhæng mellem værdier, principper, mål, indsatser, dokumentation og evaluering.

 

God læselyst!

 

Faglig platform

Login