Center for Autisme søger afdelingsleder for rådgivning, behandling/undersøgelser/kurser (RUK)

 

Center for Autisme henvender sig til målgruppen med neuroudviklingsforstyrrelser, dvs. Autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og udviklingshæmning.

 

Vi er et Center, der har eksisteret i over 25 år med 44 ansatte samt tilknyttede konsulenter. Vi har i dag fire afdelinger i samme hus, en forsknings- og udviklingsafdeling, Job og uddannelse Ungdomsuddannelse (STU), Netværksafdelingen samt vores RUK-afdeling (rådgivning, behandling/undersøgelser/kurser) med 10 medarbejdere. Der er desuden ved at blive etableret et kommende behandlingstilbud til personer med autisme og misbrug, som du også skal være afdelingsleder for.

 

Vi søger en afdelingsleder med akademisk baggrund og ledelseserfaring, gerne psykolog eller anden relevant baggrund og gerne med en relevant lederuddannelse.

 

Vi tilbyder en arbejdsplads med en flad organisationsstruktur, hvor vi sammen skaber meningsfulde løsninger og har fokus på respekten for den enkelte. RUK tilbyder en bred vifte af ydelser med en velfungerende og engageret medarbejderstab bestående af sekretærer, pædagogiske rådgivere og psykologer, som vægter et højt fagligt niveau, og hvor faglig sparring, dialog og nærvær er i højsædet.

 

Du skal indgå i et ledelsesteam bestående af en centerleder og aktuelt tre afdelingsledere fra de øvrige af Centerets afdelinger. I ledelsesgruppen arbejdes og koordineres i forhold til drift og de overordnede strategier for udvikling af Centeret. Du vil være ansvarlig for egen medarbejderstab og have råderum til at forbedre, udvikle og optimere den daglige drift. Som afdelingsleder vil du have mange forskellige typer af faglige og administrative opgaver, hvor du udover personaleledelse også vil være ansvarlig for økonomistyring i afdelingen, have praktiske styrings- og planlægningsopgaver samt kontakt til kommuner og andre, som henvender sig i relation til vores ydelser mv. Du skal være med til at skabe rammer, der involverer medarbejderne i den løbende udvikling af centerets indsatser og arbejdsgange. Som en væsentlig opgave skal du indgå i et samarbejde om den psykologfaglige udvikling på afdelingen sammen med RUK’s koordinator for faglig udvikling og supervision, ligesom du vil skulle samarbejde med andre koordinatorer ansat i RUK og i de øvrige afdelinger.

 

Vi tilbyder

 • Indflydelse på udvikling og implementering af Centerets indsatser
 • Et inspirerende og ambitiøst og velfungerende arbejdsmiljø med gode stabile medarbejdere
 • Medarbejderne har værdi i deres arbejde og fokus på værdierne for målgruppen
 • Kompetente og engagerede og selvstændige medarbejdere
 • Fokus på høj faglighed, tillid og åbenhed
 • Et arbejdsmiljø præget af uformel tone og et inkluderende menneskesyn

Vi ønsker

En psykolog eller en akademiker med anden relevant uddannelse med ledelseserfaring og gerne med relevant ledelsesuddannelse. Det vil være en fordel med viden og erfaring inden for autismeområdet samt følgende personlige karakteristika:

 • Kan omsætte visioner, strategier og mål til konkrete handlinger
 • Kan sætte fokus på udvikling af salg af ydelser og synlighed i forhold til vores omverden
 • Er initiativtager og såvel holdspiller som resultatorienteret
 • Er ambitiøs på afdelingens og organisationens vegne
 • Kan selvstændigt og i samarbejde med andre afdelingsledere og koordinatorer analysere, planlægge, strukturere, være tovholder og styre i dagligdagens udfordringer
 • Har en engageret, motiverende og empatisk ledelsesstil
 • Har gode relationelle kompetencer og en samarbejdende arbejdsstil
 • Er åben, tillidsfuld og dialogorienteret

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat fra 1. januar 2020

 

Ansøgningsfrist d. 11. oktober 2019. Ansøgninger mailes til Centerleder Marianne Tankred Luckow på info@centerforautisme.dk

 

Ansættelsessamtaler d. 28/10 og evt. 1/11

 

For yderligere oplysninger henvendelse til: Centerleder mtl@centerforautisme.dk eller på telefon 4028 2059

 

Center for Autisme er en organisation med en flerfaglig medarbejderstab med forskellige opgaver og forskelligt fokus, men som overordnet har en fælles faglig ramme. Den fælles faglige platform forpligter medarbejderne i Center for Autisme til at arbejde inden for denne ramme med afsæt i den enkelte brugers både fælles og individuelle behov. Vi samarbejder med sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, som i deres dagligdag arbejder med og omkring vores målgruppe. Vi er godkendt som en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende formål.

 

Login