Center for Autisme udvider afdelingen for rådgivning, udredning og kurser. Vi arbejder med børn, unge og voksne med autisme, hvoraf mange også har andre neuroudviklingsforstyrrelser eller psykiske udfordringer.

I afdelingen er vi 11 medarbejdere (1 sekretær, 7 psykologer, 3 specialpædagogiske vejledere) samt en faglig koordinator og en afdelingsleder.

 

Vi er stolte af, at vi gør en kvalificeret forskel både for personer med autisme, deres pårørende og for fagfolk omkring dem. Center for Autisme er en del af Fonden Incita, som er registreret socialøkonomisk virksomhed.

 

Vi tilbyder:

 • En rar og imødekommende arbejdsplads med høj faglig ekspertise og en kultur med stor ordentlighed, ydmyghed og respektfuld tilgang til vores målgruppe og samarbejdspartnere.
 • Du vil få oplæring og sparring med dygtige kollegaer, og der er i høj grad af mulighed for indflydelse på de konkrete opgavers indhold og tilrettelæggelse.
 • Der er mulighed for stor fleksibilitet omkring dine arbejdstider, som du tilrettelægger efter aftale med borgere, myndigheder og andre samarbejdspartnere. Hvis du ønsker det, kan en del skrivearbejde udføres hjemmefra.

Vores jobtilbud omfatter:

 • Et job i en mangfoldig og ambitiøs arbejdsplads. Hele virksomheden er i en rivende positiv udvikling.
 • Et job, hvor du hver dag kan gøre en væsentlig forskel for mange af dine medmennesker.
 • En moderne arbejdsplads som investerer i medarbejdernes udvikling - fordi vores medarbejdere er det, som gør os til noget særligt.
 • Fællesskab i et godt socialt og fagligt arbejdsmiljø, hvor vi lykkes sammen.
 • En velfungerende personaleforening og sociale arrangementer.
 • En virksomhed, som arbejder konkret med at realisere verdensmål.
 • Røgfri arbejdstid
 • Gode IT-løsninger og IT-support
 • Ansættelse på overenskomst eller eventuelt som konsulent
 • Jobbet er som udgangspunkt på 37 timer – færre timer kan eventuelt forhandles

Hvilken type fagperson søger vi?

Du har relevant grunduddannelse som fx cand.pæd., pædagog, lærer, sygeplejerske, psykolog, ergoterapeut eller lignende. Gerne relevant efteruddannelse.

 

Du har:

 • Solid viden om og forståelse for autisme og dens påvirkninger
 • En god værktøjskasse med metoder og redskaber fra flere års erfaring, som du kan tilpasse til det enkelte individ.
 • Erfaring med at undervise (eller lyst til at blive god til det).
 • God evne til at skabe kontakt og være nærværende, og samtidigt kan du ved behov også tage styring i vanskelige møder.

Du er kendetegnet ved:

 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og kan planlægge med overblik i en travl hverdag
 • Være indstillet på, at en del opgaver foregår i forskellige kommuner og kan kræve en del kørsel. Det er derfor en fordel, hvis du har en bil.
 • Du er generelt nysgerrig og har lyst til løbende at blive klogere på autisme, facilitering af processer, mm.
 • Du har lyst til at bidrage til den faglige og sociale udvikling.

Om arbejdsopgaverne:

 • At undervise og rådgive fagpersoner i autisme indenfor forskellige funktionsniveauer og i forskellige kontekster og tilbud.
 • At rådgive personer med autisme om egen diagnose, udfordringer og ressourcer, forståelse af neurotypisk kommunikation og adfærd, stresshåndtering, konkrete strategier til at komme igennem vanskelige situationer, mm.
 • At rådgive pårørende til børn og voksne med autisme om typiske problemer i familiære sammenhænge. Fx diagnoseforståelse, stresshåndtering, søskendeproblemstillinger, jonglering af forskellige personers forskellige behov i en familie, mm.
 • Du vil på længere sigt indgå i VISO rådgivningsopgaver i komplekse sager omkring personer med autisme, som også kan have andre udviklingsforstyrrelser. Opgaven består typisk af en afdækning af personen med autismes funktionsniveau og støttebehov og efterfølgende rådgivning og facilitering af samarbejde med de involverede (f.eks. myndighed, PPR-psykologer, pædagoger, lærere, støttekontaktpersoner, bostøtter, pårørende, mv.).

Er du nysgerrig for at høre mere?

Du er velkommen til at kontakte faglig koordinator og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Dorte Bek-Pedersen dbp@centerforautisme.dk, tlf. 5251 3128 eller områdechef Christine Pedersen clp@centerforautisme.dk, tlf. 6144 1747.

 

Lyder dette som et job for dig?

Så ser vi frem til at modtage din ansøgning på soegjob@incita.dk mærket ”Pædagogisk rådgiver til CfA” i emnefeltet senest søndag 29. maj 2022.

 

Samtaler afholdes formodentlig 20.6.2022. Tiltrædelse 1.8.2022 eller evt. 1.9.2022

 

Center for Autisme er en del af fonden Incita, som siden 1966 har hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle – uanset køn, alder og etnisk oprindelse – til at søge jobbet.


I samarbejde med kommuner, virksomheder og aktører i civilsamfundet leverer Incita velfærdsløsninger, der er økonomisk og socialt bæredygtige. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt - ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.
www.incita.dk

 

Login