Incita/ Center for Autisme søger 2 psykologer, der ønsker at gøre en forskel for mennesker med autisme

 

Vi oplever stigende efterspørgsel på vores ydelser, og er i gang med at udvide vores forretningsområder.

Derfor søger vi flere psykologer til Center for Autismes enhed for Rådgivning, Udredning og Kurser (RUK). Vi er 12 medarbejdere i afdelingen, heraf 7 specialiserede psykologer og 3 specialpædagogiske rådgivere samt 1 administrativ medarbejder og 1 forsker, som alle brænder for at gøre en forskel for mennesker med autisme, deres familier og fagfolk indenfor området.

 

Center for Autisme er en mangfoldig og ambitiøs arbejdsplads, der som en del af Incita er et større kraftcenter på det specialiserede socialområde.

 

Center for Autismes målgrupper er både pårørende og fagpersoner - men først og fremmest mennesker med autisme i alle aldre og med stor variation i funktionsniveau, komorbiditet, belastningssymptomer, ressourcer og livssituation.

 

Dine faglige og personlige kvalifikationer

Vi har gode muligheder for, at du kan præge eget arbejdsfelt i den retning, som du ønsker og har kvalifikationer til, men vi har en forventning om at:

 • Du er uddannet psykolog, gerne med en relevant specialisering eller anden efteruddannelse, og du har flere års erfaring i at arbejde med personer med autisme og deres pårørende.
 • Du er god til at skabe en nærværende kontakt, og du har erfaring med samtaler og rådgivning med mennesker med autisme. Har du interesse for eller erfaring med behandling ud fra en kognitiv eller metakognitive tilgang og/eller behandling af autister med komorbiditet, vil det være en fordel. 
 • Du har erfaring med psykologisk testning og rapportskrivning.
 • Du trives med at arbejde selvstændigt og struktureret i en hverdag, hvor du selv planlægger din tid.
 • Du kan facilitere møder med borgere, pårørende og fagpersoner - og du har lyst til og måske erfaring med at undervise.
 • Det falder dig naturligt at deltage i intern faglig sparring og supervision, og du har lyst til at bidrage til både den faglige og sociale udvikling i virksomheden.      

Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer, men færre timer er en mulighed, hvis du ønsker det.

 

Dine kommende opgaver

Kommuner, regioner, virksomheder og privatpersoner bestiller mange forskellige ydelser hos os, som giver en stor bredde og variation i opgaverne:

 • Rådgivning til autister om egen diagnose, udfordringer og ressourcer, samt strategier til håndtering af hverdagssituationer og belastningssymptomer. Der vil også være mulighed for, at du bliver inddraget i behandlingsforløb, hvis det kunne være noget for dig.
 • Rådgivning og undervisning til pårørende og fagpersoner. Du får fx mulighed for at tage del i vores arbejde som VISO-leverandør med specialiseret rådgivning til barnet/den voksne med autisme samt pårørende og fagpersoner i komplekse sager.
 • Udarbejde beskrivelser af individuelle ressourcer, udfordringer og behov hos mennesker med autisme på baggrund af fx testning og interviews.

En del af dine arbejdsopgaver foregår i forskellige kommuner og kan kræve noget kørsel. Kørekort er derfor nødvendigt, og egen bil er et plus. 

 

Det vi kan tilbyde dig som kommende arbejdsplads 

Vi har et har et specialiseret fagligt miljø og solidt kollegialt fællesskab, og vores afdeling bærer præg af høj faglighed og stor ordentlighed i forhold til vores borgere og samarbejdspartnere.

Vi har alle en høj grad af medbestemmelse og fokus på det som fagligt er meningsfuldt for den enkelte.

Fordi vi alle arbejder meget selvstændigt, vægter vi intern og ekstern sparring højt, og prioriterer deltagelse i sociale aktiviteter som fælles frokost mm. for at understøtte og styrke vores arbejdsfællesskab.

Vi tilbyder også:

 • Et introduktionsprogram og en mentor, som sammen med dig i de første måneder af din ansættelse finder ud af behovet for oplæring, sparring og supervision om konkrete arbejdsopgaver. 
 • Muligheden for at gøre en væsentlig forskel for personer på autismespektret og deres netværk samt løbende være med til at udvikle meningsfulde og kvalificerede indsatser.
 • En moderne arbejdsplads, som investerer i medarbejdernes udvikling - fordi vores medarbejdere er det, som gør os til noget særligt – med et godt socialt og fagligt arbejdsmiljø, hvor vi lykkes sammen.      
 • Fast ansættelse på overenskomst eller eventuelt som konsulent, hvis du ønsker det.
 • Fleksibel arbejdstid og gode muligheder for hjemmearbejde. 

Hvis du er nysgerrig for at høre mere, inden du sender os din ansøgning

For information om kvalifikationer og opgaver kan du ringe eller skrive til specialpsykolog og faglig koordinator Dorte Bek-Pedersen dbp@centerforautisme.dk, mobil: 5251 3128.

 

For information om ledelse af enheden, er du velkommen til at kontakte kommende områdechef Cathrine Lyster på mobil: 2323 3103.

 

For overordnet information om Incita, Center for Autisme, er du velkommen til at kontakte forretningsdirektør Brita Stallknecht på mobil: 2821 6666 eller på bst@incita.dk

 

Ansøgninger sendes til: soegjob@incita.dk mærket ”Psykolog til CfA” i emnefeltet.

 

Deadline er tirsdag 21.2.23 kl. 12.00. Samtaler afholdes ultimo uge 8.

 

Center for Autisme er en del af fonden Incita, som siden 1966 har hjulpet mennesker med at udvikle kompetencer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv som en del af fællesskabet. Som erhvervsdrivende fond geninvesterer Incita  overskud i fondens formål.

Incita leverer vedfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt – for samfundet og for den enkelte. Det gør vi sammen med kommuner, virksomheder og civilsamfund.

 

Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når udfordringer står i vejen for at den enkelte bliver integreret eller fastholdt på det rummelige arbejdsmarked.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed med en vision om at gøre arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren mere rummelige og tilgængelig – både i Incita og gennem partnerskab med andre.

Login