Afdeling:

Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Charlotte Schou Poulsen

Titel:

Psykolog

Tlf:

E-mail:Charlotte Schou Poulsen, Psykolog

 

"Jeg er psykolog og er ved at videreuddanne mig til specialist i børneneuropsykologi".  

 

Charlotte har været ansat på Center for Autisme siden 2009. Hun har tidligere arbejdet på specialskoler for børn med autisme - både som lærervikar under studiet, men også som uddannet psykolog - og har herigennem erhvervet sig en særlig viden inden for struktureret pædagogik og pædagogiske redskaber generelt. 

 

Charlotte har været tilknyttet som psykolog på ungdomsuddannelsen (STU) på Center for Autisme, hvor hun har givet faglig supervision til personalet, haft samtaler med de unge samt udarbejdet funktionsundersøgelser til at afdække de styrker og barrierer, de unge med autisme møder i deres uddannelse.   

 

Charlotte indgår i udredninger for autisme både for mennesker med normal begavelse samt mentalt retarderede på forskellige udviklingstrin samt udarbejder funktionsundersøgelser for mennesker, der har fået stillet en diagnose inden for autismespektret.

 

Charlotte har samlet en bred erfaring med autismeområdet, hvilken hun også anvender i sin rådgivning til forældre til børn med autisme samt i støttende samtaler med børn/unge/voksne med autisme.

 
Tilbage til medarbejdere
Login