Afdeling:

Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Dorte Bek-Pedersen

Titel:

Psykolog

Tlf:

E-mail:Dorte Bek-Pedersen, aut.psykolog og Koordinator for faglig udvikling og supervision.

 

Dorte har efteruddannet sig til Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri samt specialist og supervisor i klinisk psykologi. Hun har frem til sin ansættelse på Center for Autisme i 2014 overvejende arbejdet med børn og unge samt de nære voksne omkring dem (forældre og professionelle) gennem ansættelser i PPR, socialforvaltning og psykiatri.

 

Dorte har i en årrække arbejdet med mennesker med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) både ambulant og med døgnindlagte unge. På Center for Autisme har hun ofte forløb med unge og voksne med ASF og komplekse vanskeligheder, herunder med andre neuroudviklingsforstyrrelser som f.eks. intellektuel funktionsnedsættelse og ADHD, og/eller tilstødende psykiatriske lidelser som angst, OCD,  depression, psykose, selvskadende adfærd mv., og til tider med en svær opvækst og/eller konfliktfyldte familierelationer.

 

 "Jeg har høj grad af erfaring med udredning, psykoedukation, støttende samtaler, terapi, pårørende- og familiesamtaler samt rådgivningsprocesser i fagprofessionelle netværk omkring personer med ASF. Jeg er helhedsorienteret i min tilgang, men tager især udgangspunkt i den systemiske forståelsesramme samt adfærds- og kognitivt orienterede behandlingsprincipper."

 

Dorte har deltaget i projekter med implementering og udvikling af behandlingsmetode og behandlingsmiljø, og hun har stor erfaring med rådgivning/vejledning og supervision af psykologer og andre faggrupper. Dorte varetager kursus- og undervisningsopgaver.

 

Som koordinator for faglig udvikling og supervision er Dorte med til at sikre den løbende faglige udvikling på RUK.

 
Tilbage til medarbejdere
Login