Afdeling:

Forskning & Udvikling samt Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Lennart Pedersen

Titel:

Faglig supervisor

Tlf:

E-mail:Lennart Pedersen, faglig supervisor 

 

Lennart er specialist i klinisk børneneuropsykologi og supervisor i samme. Har gennemgået en 3-årig uddannelse i familieterapi. Blev i 1995 uddannet som træner i "Golden Standard" diagnoseredskaberne ADOS (ADOS-2) og ADI-R af Dr. Catherine Lord, University of Chicago , aktuelt ansat ved: UCLA Semel Institute for Neuroscience & Human Behavior, Los Angeles, CA. 

 

Lennart har arbejdet inden for autismeområdet siden 1980 og gennem årene bl.a. fungeret som psykologisk konsulent på en række institutioner for børn, unge og voksne med autisme, i en årrække været ansat som daglig psykolog på Sofieskolen, Bagsværd og sammen med psykolog Demetrious Haracopos og talepædagog Maria Vedel været med til at starte Center for Autisme i 1994. 


Lennart har en omfattende viden om og kendskab til autisme og hvordan den kan udtrykke sig hos såvel småbørn som voksne personer og hos personer med forskellige kognitive ressourcer fra svær retardering til normal begavelse. 

 

"Jeg arbejder for tiden overvejende med opkvalificering og uddannelse af andre psykologer og psykiatere/læger i anvendelsen af Golden Standard redskaber til diagnosticering af autismespektrumsforstyrrelser og med de forskningsstudier som Center for Autisme har igangsat eller er tilknyttet. Der udover fungerer jeg som faglig supervisor for personalet ved vores udrednings- og rådgivningsfunktion."

 

Lennart har deltaget i forskellige nationale og internationale forskningsstudier, som bl.a. har omfattet International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (1996-2010) og The ScanBrit randomised, controlled, singleblind study of a gluten-and- casein-free dietary intervention for children with autism spectrum disorders (2006-2010). Lennart har desuden deltaget i et internationalt ekspertpanel i forbindelse med projektet: Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP) (Jf. Baird G. et,  al. i Lancet 2006; 368: 210-152006).

 

Lennart har desuden været hovedansvarlig på forskningsstudiet: "Inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose", som er gennemført i Center for Autismes regi (2016-2019)

 

Link til publikationer
Tilbage til medarbejdere
Login