Afdeling:

Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Lone Hemmingsen

Titel:

Pædagogisk rådgiver

Tlf:

E-mail:Lone Hemmingsen, Pædagogisk rådgiver

"Jeg er uddannet  socialpædagog og er efteruddannet som speciallærer fra Danmarks Lærerhøjskole med fokus på specifikke vanskeligheder. Til daglig arbejder jeg med rådgivning til forældre til børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse, afholder søskendegrupper samt kurser og undervisning for forældre, bedsteforældre og fagpersoner. Jeg deltager også i undersøgelser og rådgivning i.f.t. voksne med autisme og mental retardering."

Lone har særlig viden indenfor det sproglige og kommunikative område og i.f.t. pædagogiske strategier og redskaber.

 

Hun har ansvaret for kontakten og koordineringen af de opgaver Center for Autisme løser som specialist for VISO.

 

Lone har været ansat på Center for Autisme siden 2006 og tidligere arbejdet med børn- og unge med sproglige- og kommunikative vanskeligheder både i kommunalt og landsdelsdækkende regi.
Tilbage til medarbejdere
Login