Afdeling:

Erhvervsafdelingen

Navn:

Mads Parlar

Titel:

Mentor

Tlf:

E-mail:Mads Parlar, Pædagog

"Jeg er uddannet pædagog, og har mange års erfaring med udfordrede unge. Jeg har arbejdet med en bred gruppe af unge, og har blandt andet erfaring fra fritidsklub og ungdomsklub. Det vigtigste redskab i mit arbejde er, at møde den unge der hvor den unge er."

 

Mads har en særlig evne til at opbygge relationer til udfordrede unge. Han bruger sig selv meget i relationen til de unge, og hans brede erfaringsgrundlag gør det muligt at guide den unge på flere planer. Hans indsats kan både være at ringe den unge op om morgenen, være støtte til vigtige møder med jobcenter, kommune mm., eller briefe den unge inden møderne, så den unge ikke føler sig koblet af.

 

Mads' indsats med den unge kræver ofte en særlig fleksibilitet, og efter aftale kan den unge komme i kontakt med Mads når behovet byder sig.

 

Mads har gennemført forskellige opdateringsforløb, herunder et TEACCH-kursus fra South Carolina University. Hans kompetencer er:

  • Mentorstøtte
  • Møder den unge, hvor den unge er
  • Sparring med bosteder, forældre, arbejdspladser og uddannelse
  • Specialpædagogisk vejledning og støtte ude og hjemme
  • Fleksibilitet i forhold til indsats
  • God kontakt til pårørende

 

 
Tilbage til medarbejdere
Login