Afdeling:

Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Marianne Buhl Løfstedt

Titel:

Psykolog

Tlf:

E-mail:Marianne Buhl Løfstedt, Cand. Psych. Aut., Specialist i klinisk børnepsykologiMarianne er uddannet psykolog fra Århus universitet i 2005. Hun er autoriseret og har erfaring fra PPR og Børne-ungdomspsykiatri. I foråret 2017 færdiggjorde hun en specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi. Marianne har primært erfaring med arbejdet med børn, unge og deres familier, samt med samarbejdet med de fagpersoner der hver dag omgiver børnene og de unge.

"Jeg har en 2 årig kognitiv terapiuddannelse målrettet børn og unge og er optaget af, hvordan kognitiv terapi kan tilpasses det enkelte menneske med autisme og anvendes i forhold til komorbide tilstande, som angst, OCD og depression."

 

Endvidere er hun narrativt inspireret og interesseret i, at hjælpe med at finde ud af, på hvilken unik måde det enkelte menneske med autisme er påvirket af netop sin form for autisme, og hvad det betyder for personens muligheder for deltagelse og udvikling. På denne måde skabes der fokus på den enkeltes udviklingspotentiale.

Marianne har stor erfaring med udredning, psykoedukation, rådgivning til forældre og fagpersoner, samt støttende og terapeutiske samtaler og udfører denne typer opgaver på centeret. 
Tilbage til medarbejdere
Login