Afdeling:

Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Pia Terkelsen

Titel:

Psykolog

Tlf:

E-mail:Pia Terkelsen, psykolog, specialist i klinisk psykologi

 

Pia er uddannet psykolog fra 1999 og specialist i klinisk psykologi. Hun har indtil sin ansættelse på Center for Autisme marts 2018 arbejdet med børn og unge i PPR-regi, i børne- og ungdomspsykiatrien samt inden for dagsbehandlingsområdet. Pia har stor erfaring med udredning af børn og unge med komplekse vanskeligheder. Hun har efteruddannet sig inden for flere terapeutiske retninger og har bl.a. taget en forældretræningsuddannelse.

 

Behandlingsmæssigt har hun arbejdet med børn og unge med svære vanskeligheder inden for autismespektret, ADHD, mental retardering, adfærdsforstyrrelser, angst, OCD mv.  Hun har tilegnet sig viden og erfaring inden for autisme og skolevægring. Behandlingens fokus har ligget såvel på barnet eller den unge selv som på forældrene eller andre vigtige personer omkring barnet eller den unge. Pia har også solid erfaring med at yde supervision til miljøterapeutisk personale.

 

”Jeg lægger vægt på en helhedsorienteret tilgang med respekt for det enkelte individ og dets ressourcer. Jeg finder det desuden ofte hjælpsomt og meningsfuldt at medinddrage nærmeste pårørende og andre i behandlingen og dermed være med til understøtte de behandlingsmæssige tiltag.”

  

I det daglige arbejde på Center for Autisme varetager Pia opgaver med udredning, psykoedukation, rådgivning, støttende og terapeutiske samtaleforløb. Der tages udgangspunkt primært i en narrativ og kognitiv forståelse. 
Tilbage til medarbejdere
Login