Afdeling:

Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Rikke Agerbæk

Titel:

Pædagogisk rådgiver

Tlf:

E-mail:Rikke Agerbæk, uddannet lærer og Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi. Derudover har Rikke læst diplom moduler i specialpædagogik og ledelse, samt taget den 1-årige grunduddannelse i Narrativ Familieterapi på DISPUK.

 

Rikke har hele sit arbejdsliv arbejdet med børn og voksne med særlige behov, særligt med mennesker med autisme og komorbiditet, både som lærer på specialskoler, konsulent i PPR og som afdelingsleder på en specialskole for børn med autisme. Hun har dermed en masse praksiserfaring med både små og store børn, samt børn og unge i solisttilbud

 

”Hos Center for Autisme arbejder jeg med kurser, undervisning og supervision til fagfolk, desuden varetager jeg rådgivning, seksualvejledning og selvforståelsesforløb for børn, unge og voksne, samt rådgivning til forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autisme. Jeg arbejder helhedsorienteret og er meget systemisk og narrativt inspireret.”

Rikke har særlig viden inden for TEACCH og pædagogiske redskaber som visualisering, sansestimulation, kommunikationssystemer og indretning og organisering af pædagogiske praksisser. Hun har stor erfaring med forældresamarbejde og at skabe frugtbare samarbejder på tværs af faggrupper, familien og kommunerne.
Tilbage til medarbejdere
Login