Afdeling:

Rådgivning, Undersøgelser & Kurser

Navn:

Vibe Neidhardt

Titel:

Pædagogisk rådgiver, kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf:

E-mail:Vibe Neidhardt, Pædagogisk rådgiver, kontaktperson for VISO og netværksgrupper

 

"Jeg er uddannet socialpædagog og har en diplomuddannelse i specialpædagogik, samt gennemført basisår på en familieterapeutisk uddannelse. Til daglig arbejder jeg med kurser, undervisning og supervision til fagfolk, desuden varetager jeg rådgivning af forældre til børn og unge med autisme, samt afholder søskendegrupper. Desuden indgår jeg også i udredning, særligt af voksne med autisme og mental retardering, men også børn og unge med autisme.”

 

Vibe har særlig viden inden for struktureret pædagogik og pædagogiske redskaber generelt, søskendeforhold, samt sprog og kommunikation. Hun er TEACCH-instruktør og underviser på Samrådet af Specialskolers TEACCH-kurser for specialbørnehaveansatte.

 

Vibe har været ansat i Center for Autisme siden 2001 og har tidligere arbejdet med børn og unge med autisme i 8 år, samt nogle år med voksne med udviklingshæmning.
Tilbage til medarbejdere
Login