Corona, utryghed og angst

 

Pdf-fil til print

 

De fleste mennesker er i øjeblikket meget optaget af Corona, og de fleste er i nogen omfang bekymrede for, hvilke konsekvenser Corona kan få. Lige fra hvad der sker, hvis vi selv bliver smittet, eller én af vores nærmeste gør, til hvilke konsekvenser det kan have for vores hverdagsliv her og nu og på længere sigt. Vi bliver konstant bombarderet med nyheder om Corona, og om alle de forandringer der sker fra dag til dag i samfundet grundet Corona. Ikke kun i Danmark men også i andre dele af verden. Man kan hurtigt få den opfattelse, at Corona fylder alting og at smittefaren udgør en kæmpe trussel for os alle. Vi kan have en tendens til at glemme, at der jo faktisk også er rigtig meget i vores liv, som er som det plejer (læs også: ’Corona og den store forandring’ her på hjemmesiden).

 

Nogle mennesker har i forvejen tendens til hurtigt at blive utrygge og usikre, til at tænke pessimistisk om ting og forhold og/eller til bekymring. Ret mange børn, unge og voksne med Autismespektrumsforstyrrelse (ASF) har det sådan. Nogle har endda i forvejen omfattende angst eller tvangstanker og -handlinger (OCD) forbundet f.eks. med smitte, sygdom osv., mens andre normalt oplever stor angst ved selv mindre forandringer. Det er forventeligt, at denne form for symptomer tager endnu mere til og fylder mere i denne periode. Dels pga. af den stress og belastning, det uundgåeligt er, når der sker forandringer i vores liv, og dels fordi nervøsitet, bekymring, angst og OCD ’trigges’ af den massive omtale af Corona og dens konsekvenser i vores hverdag.

 

Men der er forskel på HVOR bekymrede eller utrygge mennesker er i forhold til Corona og de aktuelle forandringer. Der er derfor også forskel på, hvor stor en opgave det er for den enkelte at håndtere de følelser, der opstår, for følelserne kan være mere eller mindre stærke. Følelser som  utryghed, nervøsitet, angst mv., men husk at øget irritation, ufleksibilitet, vrede og aggression også kan være typiske tegn på eller udtryk for utryghed og angst!

 

Jo mere tid vi bruger på eller optages af bekymring, negative eller kaotiske tanker og negative følelser, jo dårligere får vi det, og bekymringerne i sig selv gør hverken situationen bedre eller dårligere.

 

 

Gode råd til at tackle utryghed, bekymringer, angst og OCD:

 

  • Brug struktur, forudsigelighed og aktivitet til at flytte fokus fra utryghed, bekymringer, angst og OCD:

o   Lav en god plan for dagen og ugen og fasthold hverdagsrutiner. Sørg for at fastholde døgnrytme, søvn og spisetider og sørg for at planlægge aktiviteter i løbet af dagen (læs på hjemmesiden: ’Gode råd til at få skabt nye rutiner omkring børn og unge med ASF i hjemmet’ samt ’Gode råd til at få skabt nye rutiner for dig der er voksen med ASF’).

o   Brug gerne tid på konkrete aktiviteter og opgave- eller problemløsning i hverdagen som giver konkrete resultater og fornemmelse af at have kontrol.

o   Hverdagen ser nok lidt anderledes ud end vanligt, og måske er der brug for konkret guidning, ’opskrifter’ eller træning ift. måder at gøre ting på i konkrete situationer, som nu opstår i hverdagen. Hvis du har ASF, har du måske brug for at spørge andre til råds!

o   Begræns nyheder om Corona til det allermest nødvendige

 

  • Brug tankemæssige strategier til at flytte fokus fra utryghed, bekymringer, angst og OCD:

 

o   Huske at tanker er ikke nødvendigvis sande. Tanker er bare tanker. De kan blive ved med at dukke op, men det betyder ikke, at de er mere sande. Accepter af de er der.

o   Tankestop – sig tanken imod og brems den. Sig ”stop” for dig selv. Det kan give ro og plads til mere positive tanker.

 

  • Berolig din krop:

o   Tag dybe og rolige vejrtrækninger. Tag mindst 20 eller bliv ved i f.eks. 5 minutter

o   Gør det der plejer at få kroppen til at slappe af (f.eks. fysisk aktivitet, massage, se en god film).

 

  • Tal med andre/lyt til andre:

o   Del dine bekymringer eller oplevelser (hvis du lider af bekymring, angst eller OCD) eller lyt til andres bekymringer (hvis du skal hjælpe andre med at tackle deres symptomer). Det kan hjælpe at få dem ud af hovedet, høre andres mening og evt. få andres bud på gode ting at gøre.

o   Tal gerne endnu mere med andre om ting, der interesserer, inspirerer og giver gode stunder.

o   Afgræns evt. samtalen, hvis det udvikler sig til en uendelig spiral af bekymring og kaotiske tanker. Aftal evt. afgrænsede tidsrum, hvor der kun tales om bekymringerne.

 

 

Find yderligere inspiration til at tackle angst her:

 

På psykiatrifondens hjemmeside findes en række strategier til brug for tackling af angst:

 

https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-motionscenter/angst.aspx

 

Konfront har gjort samtaleark med simple øvelser til børn og forældre om at bekymre sig tilgængelige:

 

Link til Konfront 

Login