Gode råd til at få skabt nye rutiner omkring børn og unge med ASF i hjemmet

 

Pdf-fil til print

 

  1. Tænk godt igennem, hvordan en mulig fast struktur for disse dage kan se ud, og præsenter den for barnet/den unge. Overtag om muligt så meget fra barnets/den unges sædvanlige hverdag og ”oversæt” til det, der er muligt derhjemme f.eks. formiddagsmad, frisk-luft-pauser mv. Hold evt. fast i en hverdagsstruktur og en weekendstruktur. Hav i tankerne, at det gælder om at gøre denne usædvanlige tid forudsigelig for barnet/den unge. Lav et skema med tekst eller piktogrammer, der kan fungere som visuel støtte for barnet/den unge. Overhold strukturen fra dag 1 (bl.a. klokkeslæt) og vær forberedt på, at det kan tage noget tid, før barnet/den unge/den voksne er fortrolig med strukturen. 
  1. Hvis I er flere voksne og/eller børn i hjemmet: lav en samlet plan for alle, sådan at I samlet set kan få organiseret tingene under størst mulig hensyntagen til barnet/den unge med ASF. Lav et samlet skema, så alle har overblik og ved, hvad de har at holde sig til. Lav evt. et møde i hjemmet, hvor I alle kan tale sammen om, hvordan I tackler de næste uger. 
  1. Hvis I er flere voksne: sørg for, at I skiftes til at have ansvaret for barnet/den unge med ASF også på de tidspunkter, hvor barnet/den unge mere eller mindre kan passe sig selv med iPad eller lignende. Sørg for at skabe tidsrum, hvor I hver især kan arbejde uforstyrret og også gerne holde pauser, hvor I kan gå en tur/tale i telefon med venner eller lignende (”fritid”). Sørg for at skaffe al den aflastning, I kan evt. bare for en time eller to. Pas det ind i barnets/den unges skema. 
  1. Sørg for at administrere det areal, I har til rådighed. Lav om muligt funktionsinddelinger, så I sørger for at spise ved spisebordet, arbejde ved arbejdsbordet, lægge puslespil et tredje sted osv. Sørg for et ”safe-space” til barnet/den unge evt. en hule eller særlig siddeplads og sørg også for, at evt. andre børn/unge har deres ”private” område. Sørg om muligt også for et ”privat” sted til hver voksen, hvor man ikke kan forstyrres, eller hvor det i det mindste signaleres, at man kun skal forstyrres, når det er meget vigtigt. 
  1. Hold jer ikke tilbage med at lave flere regler, end I normalt har. Skriv dem evt. ned og hæng op på køleskabet. Reglerne kan f.eks. gælde, hvem der hører musik, hvornår, hvornår der skal ryddes op, hvem der kan bruge fjernsynet, hvornår mv.

 

Login